МОН: Родителите преценят дали да пускат децата на училище!

„Поради извънредните обстоятелства с развитието на заболеваемостта с коронавирус и предпазването на разпространението днес, 13.03.2020 г., на всички места, където няма грипна ваканция в момента, учениците са освободени да не присъстват в училище по преценка на родителите“ – това гласи извънредно съобщение от Министерството на образованието и науката.

В община Смолян пък се въвеждат превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване разпространението на COVID19.

Осигурява се строг пропускателен режим в сградата на Общинската администрация и се забранява достъпа на външни лица до нея с изключение на Центъра за информация и услуги на гражданите

В община Смолян от днес се въвеждат следните превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19.

Всички административни ръководители в структурата на община Смолян, кметовете на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване.

Забранява се достъпа на външни лица в сградата на Общинска администрация –  Смолян, с изключение на Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ) при спазване на установения ред.

Осигурява се строг пропускателен режим в сградата на Общинската администрация –  Смолян, в т. ч. и на служителите на администрацията като не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работните места.

Ограничава се  достъпа от всички входни/изходни и междинни врати в Общинска администрация –  Смолян, като пропускането на служителите на администрацията ще става само от централния вход на Община Смолян под контрола на охраната на пропуска.

В случай, че гражданин е записан за прием при кмет, зам.-кмет, секретар, гл. архитект и председателя на Общински съвет,  приемът се осъществява след като охраната на пропуска  се обади на техническите сътрудници  на кмета, зам.-кметовете, секретаря, гл. архитект и председателя на Общински съвет за потвърждение. Всички гости и посетители в сградата задължително се придружават от служител от администрацията, който посреща и изпраща придружаваните лица.

В случите, когато служител от администрацията има планирана среща с граждани, същата се провежда след обаждане от охраната в помещението, разположено непосредствено до централния вход срещу Обредния дом.

Всички допуснати лица в сградата ще се регистрират в книгата за посетители от охраната на пропуска.

Регулярно и интензивно да е почистването и дезинфекцията (задължително 3 пъти дневно в ЦИУГ) на всички повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на микроклиматични фактори на средата и проветряване. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. За целта се въвеждат 3 (три) почивки от по 15.00 мин. за Центъра за информация и услуги на гражданите в следните часове:

– от 10.30 ч. до 10.45 ч., от 12.30 ч. до 12.45 ч. и от 14.30 ч. до 14.45 ч., в което време Центъра  няма да работи с граждани.

Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите периодично да обработват ръцете си с предоставените им препарати за дезинфекция на ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Останалите служители да спазват добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване.

В случай, че ЦИУГ има струпване на чакащи посетители, същите да се инструктират  за необходимостта от спазване на минимална дистанция от 1 метър между тях.

Ограничава се  провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.

Настоящата заповед е публикувана на сайта на Община Смолян в меню COVID19”.

Заповедта е подписана от зам.-кмета инж.Мариана Цекова, която е председател на Общинския кризисен щаб и е оправомощена със заповед от кмета Николай Мелемов. Тя ще изпълнява и контролът по изпълнението й.

Цялата заповед може да прочетете на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/90

Facebook Comments