Набират деца за лятна школа в музея на Смолян

За първи път занимания с детски психолози

За девета поредна година РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, организира Лятна ученическа школа „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ – НАУЧИ БЪЛГАРСКОТО“, която ще се проведе от 12 до 23 юли 2021 г. за деца от 6 до 12 години.

Кое е традиционното?

  • Заниманията ще се провеждат всеки работен ден от седмицата от 9.30 до 12.30 часа, в експозиционните зали на музея, в автентична среда, сред музейните експонати;
  • Чрез различни образователни модули, които насърчават творческата активност на децата, те ще опознават постоянната експозиция на музея и ценностите, изложени в нея, ще творят, моделират и рисуват, а и ще се забавляват;
  • Професионален хореограф ще прави ежедневни занимания на децата с български фолклор, ще ги учи на народни хора, песни, инструменти, носии, игри;
  • С цел да се осмисли съвременното развитие на Смолян като европейски град, културата и природата на Родопите в контекста на общоевропейските политики за природно и културно наследство, за пореден път в инициативата се включват теми, свързани с европейското сътрудничество;
  • Таксата за полудневното занимание е 2.00 лв.;
  • Материалите се осигуряват от организаторите.

Кое е новото?

  • Децата ще участват в приготвянето на традиционното родопско ястие марудници;
  • Ще изработят картини от природни и естествени материали, пана от плъсти, керамични медалиони, скулптури на животни;
  • Участниците ще направят фотосесия с техните собствени творения;
  • За първи път ще се проведат занимания с детски психолози, които под формата на игри ще учат децата да опознават чувствата и емоциите си, тези на другите, както и да се справят с проблемите на общуването.

Като част от мерките, свързани с извънредната епидемична ситуация, групите ще са с до 15 участника, децата над 10-годишна възраст ще да бъдат с маски, ще се съблюдава за поддържане на дистанция, поддържане на хигиена и дезинфекция, фолклорните занимания ще се провеждат на открито.

ЕИЦ „Европа Директно“ – Смолян, както и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Смолян отново ще подкрепят инициативата.

Заявки за участие и декларации могат да се подават от родителите или близките на децата на електронен адрес: [email protected], както и при екскурзоводите на музея.

Записване – от 28 юни до 7  юли 2021 г. За справки – тел.: 0301/62727, 0886313738.