Нов договор за зимното поддържане в Смолянско – със старите изпълнители

Нов договор за зимното поддържане на държавните пътища в Смолянска област подписа Агенция „Пътна инфраструктура“ с продължителност 7 месеца. Той е на стойност 7 775 828 лв. без ДДС, а изпълнител е консорциум между фирмите „Грома Холд“ (с предишно название „Агромах“) и „Роуг 1“, става ясно от обявление в Централния регистър за електронни обществени поръчки.

Обединение между същите две фирми поддържа пътищата в областта от 2019 г. насам, като срокът на договора беше пет години. Той обаче бе предсрочно прекратен в края на миналата година, а впоследствие удължен до септември. Причината да прекратят и него, и останалите договори за зимна, превантивна, аварийна и текуща поддръжка на републиканските пътища, бяха допълнително възложените дейности за милиони левове.  

Конкретно за Смолянска област допълнително възложени са обекти на обща стойност 70 млн. лева. Сред тях са главната улица на Рудозем, Доспат – Гоце Делчев (до границата с Благоевградска област), Оряхово – Давидково, Черна-Ляска- Вехтино, Соколовци – Баните, входната артерия на Девин, Рудозем – Елховец – Пловдивци.

В предишния договор обаче съотношението между двете фирми в консорциума бе 98% за „Грома Холд“ и 2% за „Роуг 1“, а сега съдружниците са с равни дялове.

Освен това собственик на „Роуг 1“ вече не е Филип Воденичаров – бивш футболист на „Вихрен“, „Септември“ и „Славия“, а 38-годишният пловдивчанин Калоян Пеев чрез фирмата му „Строй Инвест Груп 2“. Фирмата е била продадена на Пеев месец след подписването на петгодишния договор.

Припомняме, че през ноември 2021-ва Агенция „Пътна инфраструктура“ подписа споразумения с договорните си партньори „по взаимно съгласие“ от края на юни месец тази година да прекрати предсрочно действащите им договори.

Контрактите бяха петгодишни, валидни до 2025 г. След като ги прекрати предсрочно с бъдеща дата, но не стартира нови поръчки, АПИ се принуди да удължи същите тези договори до края на септември месец тази година. Чак през април месец стартира нови обществени поръчки за републиканските пътища, но те се провалиха. До една процедурите бяха прекратени на 25-ти юли тази година.

Й тъй като за мнозина би изглеждало като фалшива новина или най-малкото невъзможно да прекратиш предсрочно договор с бъдеща дата, а после да  го удължиш, нека припомним фактите по хронология:

Договорът между АПИ и ДЗЗД „Пътно поддържане Област Смолян“, като участници в консорциума са „Грома Холд“ ЕООД и „Роуг 1“ ЕООД, е подписан на 20.11.2019 г. Той е на обща стойност 18,1 млн. лв. без ДДС.

До края на 2020 г. Пътната агенция подписва допълнителни споразумения с консорциума за изпълнение на още няколко обекта на обща стойност 70 млн. лева.

На 8-ми ноември 2021 между страните се сключва споразумение договорът да се прекрати по взаимно съгласие, но, забележете – считано от 30.06.2022 г.

На 20-ти април 2022 г. Народното събрание решава АПИ да поддържа републиканската пътна мрежа от 26-ти април 2022 г.

На 31-ви март председателят на УС на АПИ издава решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на републиканските пътища на територията на Южен Централен район“.

Стартира я де факто на 4-ти април (заедно с всички останали държавни пътища – б.а.).

На 12-ти май 2022 г. с консорциума подписват ново споразумение – че договорът ще се прекрати тогава, когато се подпише нов договор в резултат от откритата през март месец поръчка, но не по-късно от 30-ти септември.

В член втори от споразумението изрично е посочено, че АПИ ще възлага нови дейности по договора, за да обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации). Ако пък са налице започнати дейности, възложени въз основа на действащия договор, то те ще бъдат своевременно и напълно завършени.

Това на практика означава изпълнение на дейностите, които са допълнително възложени за 70 млн. лева.

error: Защитено Съдържание!