Обявен е за ремонт планетариумът и пешеходната зона в Смолян

Планетариумът и пешеходната зона в Смолян са обявени за ремонт. Освен това сградата на бившия тубдиспансер ще бъде превърната в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция, става ясно от публикации в сайта на Агенцията за обществени поръчки.

За планетариума е предвиден основен ремонт, който включва мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на достъп за хора с увреждания. Конструкцията на съществуващата сграда е монолитна, скелетно-гредова. Състои се от колони, греди, стоманобетонови рамки, стоманобетонова черупка (купол) и стоманобетонови плочи. Застроената й площ е 972 кв. метра.

Освен изолация проектът предвижда подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка предвижда изграждане на рампи и направа на настилки от тротоарни плочи.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 386 600 лева без ДДС. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“.

За пешеходната зона на стария център в Смолян е предвидено фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нова от щампован бетон, демонтаж на стари и полагане на нови цветни бордюри, почистване и обработка на фуги, импрегниране и лакиране на цялата пешеходна зона. Прогнозната стойност на обекта е 375 000 лв., осигурени с постановление на Министерския съвет.

Ремонтът обхваща основно участък от клуб „Топ Старс“ до сградата на Областна дирекция на МВР – Смолян. Предвижда се и частичен ремонт на засегнати участъци от цялата пешеходна зона. Също така е предвидено импрегниране и лакиране на щампования бетон по цялата дължина на пешеходната зона, както и почистване, оформяне и обработка на фугите с подходящ хидроизолационен пълнител. Новата им обработка се предвижда да се изпълни от мек еластичен материал на силиконова основа със сулфатоустойчив цимент. При изпълнение на строителните дейности следва да се запази съществуващия архитектурен вид на настилката от щампован бетон, е посочено в документацията.

За бившия тубдиспансер, който се намира до Професионалната гимназия по икономика, е предвидено да се преустрои в дневен център за нуждите на граждани с различна форма на деменция в подкрепа на техните семейства.

Сградата е монолитна, стоманобетонна. Междуетажните конструкции са плочи, а вертикалните носещи елементи са колони и шайби. Покривната конструкция е скатна, дървена, с покритие от керемиди.

Предвидено е изграждане на нова асансьорна клетка, разрушаване на леки преградни стени, подмяна на подови настилки и облицовки, полагане на нови мазилки и боядисване с латекс. Вертикалната планировка включва оформяне на рампа, стълбища, зелени площи, настилки от тротоарни плочи и бордюри, както и благоустрояване на дворното пространство.

Площта, засягаща преустройството на сградата е 863 кв. м. Предвидените за целта средства са в размер на 392 000 лева, осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Facebook Comments

admin

Администратор.