Обявиха конкурс за литературна награда „Николай Хайтов“

Община Смолян и Съюзът на българските писатели обявиха конкурс за национална литературна награда по случай 100-годишнината от рождението на писателя Николай Хайтов.

Конкурсът еза книги с белетристични или публицистични творби на творци от цялата страна, които пишат в Хайтовата литературна традиция, а произведенията им са с ярки художествени и общественозначими качества, посветени или свързани с Родопа планина, с родолюбиви и хуманни послания.

Националната литературна награда „Николай Хайтов” има парично изражение в размер на 1000 лева и е съпроводена с грамота.

Тя ще бъде връчена по време на тържествата, посветени на празника на Община Смолян  – 21октомври 2019 г.

Професионално жури ще определи носителя на литературната награда.

Изискването е книгите да бъдат издадени през периода 2017-2019 година, да бъдат изпращани в два екземпляра.

Срокът за получаването им е до 30 септември на адреса на община Смолян и на вниманието на Ангел Добриков.