Обявиха поръчка за ново спешно отделение в МБАЛ – Смолян

Здравното министерство обяви поръчката за строителство на ново спешно отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Прогнозната стойност на обекта е 628 410 лева с ДДС.

Конкретните видове строително-монтажни работи са преустройство на съществуваща база в областната болница с усвояване на допълнителни площи. Максималният срок за изпълнението на обекта е 7 месеца.

Припомняме, че в ход е възлагане на обществена поръчка за СМР на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Смолян и осемте му филиала, за които е предвидено изграждане или надграждане. Дейностите се финансират по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ към Оперативна програма „Региони в растеж“.

Конкретно за ЦСМП в Смолян предстои преустройство и пристрояване. Обектът е на стойност 294 207 лв. без ДДС и с максимален срок на изпълнение 6 месеца. Кандидати да го извършат са фирмите „Феникс“ ИК“ ЕООД, ЕТ „Капител – Пантелей Сивков“, „Билдком БГ“ ЕООД и консорциума „Хелт Билдинг 2019“, който се състои от фирмите „Корект Инвест“ ЕООД и „ДИЕС Билдинг Груп“ ООД.

Филиалът за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Чепеларе също ще се преустройва и пристроява. За него прогнозната стойност е 338 542 без ДДС и трябва да се изгради за не повече от 5 месеца.

За ФСМП в Доспат се предвижда строителство на нова сграда със стоманобетонна конструкция с максимум 423 249 лв., за 7 месеца.

Нова сграда ще се строи и за ФСМП в Девин. Сумата за нея е 303 388 лв. и срок 7 месеца.

Трите филиала са в една обособена позиция, оферти за която са подали дружествата „Екодин“ ЕООД и „Унистрой Експерт“ ЕООД.

За Мадан е предвидено преустройство на съществуващата база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради. Обектът трябва да се изпълни с не повече от 74 405 лв., за 5 месеца.

В Баните ще се строи нова сграда на Филиал за спешна помощ с максимум 243 991 лв. и в срок от 7 месеца.

В Златоград се планира преустройство на филиала, но и с промяна на функционалността на помещенията. За него са заложени 134 557 лв. без ДДС и 5 месеца срок за изпълнение.

Преустройство на съществуващата база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради се предвижда в Неделино. За филиала там има 304 627 лв. без ДДС, а максималният срок е 5 месеца.

В Рудозем ще се строи нова сграда за филиал на спешната помощ, като за целта са планирани 277 229 лв. без ДДС и 7 месеца срок за изпълнение.

Филиалите в Мадан, Баните, Златоград, Неделино и Рудозем са в една обособена позиция и за нея са подадени три оферти – от „Екодин“ ЕООД, ЕТ „Капител – Пантелей Сивков“ и „Марибор Строй“ ЕООД.