Очакват от жителите идеи за развитието на община Доспат в следващите 6 години

Покана към местното население отправи ръководството на община Доспат да предлагат дейности, чрез които смятат, че трябва да се развива тяхното населено място през следващите шест години. Тоест, в следващия програмен период.

Предложенията ще се приемат от работната група за изготвяне на План за интегрирано развитие на община Доспат за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на т. 2-ра на заповед № А-622/28.10.2020 г. на Кмета на Община Доспат, беше проведено Първо заседание на работната група за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г. на 12.11.2020 г. На това заседание бяха приети график за изработване на ПИРО (Плана за интегрирано развитие на общината) и Комуникационна стратегия.

Взето беше решение на 3.12.2020 г. от 14,00 часа в Туристическият информационен център да се проведе обществено обсъждане със заинтересованите страни, да се разгледа събраната информация до момента от он-лайн анкетата, както и изпратени предложения по различните възможни комуникационни канали.

В случай на невъзможност да се проведе общественото обсъждане заради коронавирусът, Ви молим по електронна поща [email protected] или [email protected] да изпратите Вашите предложения за бъдещето на Вашето населено място и на Общината, като дадете конкретно и дейности, които смятате, че е добре да бъдат заложени. Моля да оставите и телефон за връзка с Вас.

Уведомяваме Ви, че он-лайн анкетата на Община Доспат ще бъде активна до 2 декември. Бъдете отговорни и активни! Ценим мнението на всеки жител на Общината“, се казва в поканата.