БизнесРегиона

Огромен интерес към санирането в Златоград

При огромен интерес премина първата информационна среща за новото саниране в Златоград.

Кметът Мирослав Янчев информирал съгражданите си за правилата, по които ще става това, като например кои кандидати, кои сгради и какви дейности са допустими.

Заявленията за участие в община Златоград трябва да се входират най-късно до 10-ти май тази година, а тя от своя страна подава предложенията към МРРБ края на същия месец.

Стъпките, през които трябва да се премине, са регистрация на сдружение; изготвяне на енергийно обследване и технически паспорт на сградата; подаване на заявление за кандидатстване в община Златоград до 17:30 часа на 10.05.2023г.; подписване на партньорско споразумение между кандидата и общината; подаване на проектно предложение /една сграда в самостоятелен проект/; разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения от МРРБ – дирекция „Жилищна политика“.

„Запознах ги и с възможните рискове“, посочи кметът.

Това са проектното предложение да не бъде одобрено на етап кандидатстване или да не получи финансиране. Той уточнил, че община Златоград е в състезателна процедура, наред с още 214 общини, като максималната стойност, за която може да получи одобрение на проектни предложения, е 15 милиона лева.

Другият риск е, че всички получени средства подлежат на възстановяване в случай, че след реализация на инвестицията не се постигне минимум 30% икономия на първична енергия и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба.

error: Защитено Съдържание!