ОИК-Смолян: Всички бройки кашони, кочани и бюлетини са налични  

Всички бройки кашони, кочани и бюлетини са налични и номерата на кашоните и кочаните напълно съответстват на описаните номера, се казва в решение на ОИК след направена ревизия на изборните книжа.

Днес в 09.10 часа Общинската избирателна комисия в пълен състав и в присъствието на местни и национални медии извърши отваряне на помещението, находящо се в община Смолян, в което се съхраняват хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове в община Смолян, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Ревизията във всички кашони е направена във връзка с постъпилите жалби и писма от коалиция „БСП за България“,  МК „новото време“ и ДПС, в които по същество се съдържат твърдения за нарушения на правилата за съхранение на изборните книжа.

Според съобщението от ОИК ревизията била по приемо-предавателен протокол, подписан при получаването на бюлетините в гр. София, кв. Горубляне, от представители на „ДЕМАКС“ АД, от една страна и представители на Областна администрация – Смолян, и ОИК Смолян – от друга страна.

При извършената ревизия ОИК-Смолян, е проверила кашон по кашон бюлетините за избор на Общински съвет, за избор на кмет на община и за избор на кметове на следните кметства: Виево, Момчиловци, Смилян, Търън, Могилица, Широка лъка и Влахово.

Установено е, че всички бройки кашони, кочани и бюлетини са налични и номерата на кашоните и кочаните напълно съответстват на описаните номера в приемо-предавателния протокол.

ОИК не установява нарушение относно правилата и начина на съхранение на изборните книжа и не установява несъответствие между първоначално приетите изборни книжа и наличните към момента на извършване на ревизията.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Припомняме, че относно съмнения за нарушения при съхраняването на изборните книжа в Смолян са сезирани Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и МВР.

Днес Централната избирателна комисия със 7 гласа „За“ и 6 „Против“ от 13 присъстващи не одобри предложението да се изпрати писмо до ОИК – Смолян, с което да се изискат сведения къде се намират бюлетините и кой държи ключовете от помещението. За да се приеме решение в ЦИК трябва то да е подкрепено от не по-малко от 2/3 от присъстващите.

Паралелно с това двете проверки по случая приключиха. От Районната прокуратура в Смолян излязоха днес с две постановления за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление. Двете постановления на Районната прокуратура подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура – Смолян.