От Смолян закараха в спасителен център улулица, която не може да лети

Експерти от Регионалната инспекция за опазване на околната среда в Смолян и граждани спасиха птица от вида Горска улулица (Strix aluco).

Намерената птица

След получен сигнал за намерена птица в град Смолян експерти извършиха първоначален оглед, при който не са открили видими външни наранявания.

Птицата е млад екземпляр, намерен на улица „Гео Милев“ в квартал Устово. Тя е  във видимо добро жизнено състояние, но без възможност да лети. Изпратена е в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Горската улулица (Strix aluco)  е защитен вид,  включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5000 лева.