Отстранен и класиран на второ място жалят поръчка на ЮЦДП за 60 млн. лева

Отстранен от участие и класиран на второ място участник обжалват класирането по обществена поръчка на Южноцентралното държавно предприятие в Смолян за 60 млн. лева без ДДС. Тя бе стартирана от управителя инж. Здравко Бакалов в началото на март месец. 

Това е най-мащабната обществена поръчка за територията на Смолянска област в последните няколко години след проекта на „ВиК“. Той е на стойност около 90 млн. лева, но при възлагането бе разделен на седем поръчки и нито една не се доближава до 60 млн. лева.

За изпълнител по рамковото споразумение за проектиране и строителство на горски пътища е избран консорциум „Пътстрой Ресурс“ с водещ партньор „Люник“ ООД и участници „Велимира Груп“ ЕООД, „Екип – МГ“ ООД, „Фликс Инвест“ ЕООД, „Пъттранс“ ООД, „СатПро“ ООД и „Виа – План“ ЕООД.   

На второ място е обединение „ГП 2022“ с водещ партньор „Копекс и Ко“ ООД и съдружници „ЕС Ви Ди Груп“ АД, „БГ Ленд Ко“ АД и „Инфраструктурно строителство“ АД.

Трети е класиран консорциум „Форест Груп“ с водещ партньор „Джи Пи Груп“ АД и съдружници „Променергомонтаж“ АД и „Пътпроект“  ЕООД.

Част от горския път между Мугла и Тешел, изграден от фирма „ИСА 2000“ ЕООД на смолянския бизнесмен Юлиян Инджов по предишното рамково споразумение.

Девет от общо 12 участника в процедурата са отстранени. Това са фирмите „Инжстройинженеринг“ ЕООД и „Трейс Груп Холд“ АД и консорциумите: ДЗЗД „Горски път 2022“ (между Климатроник“ ЕООД, „Маридел 2012“ ЕООД и „Булстрой-Монтажи ЕООД); ДЗЗД „АБОР“ (между „Автомагистрали „Черно море“ и „Трафик Холдинг“ ЕООД); ДЗЗД „Горски пътища“ (между „Пътища и мостове“ ЕООД, „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД); ДЗЗД „ИСА ГП“ (между „ИСА 2000“ ЕООД и „Илия Бурда“ ЕООД); ДЗЗД „Интер – Пътпроект“ (между Интерпром“ ЕООД и „Пътпроект 2000“ ООД); ДЗЗД „Горски пътища“ (между „Кристална вода“ АД, „Строй Инвест Груп 2“ ЕООД, „Джи Ем кънстръкшън“ ЕООД, „ПСП Строй“ АД, „Рутекс“ ООД и „Пътстройинженеринг“ АД).

Жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)са подадени от класирания на второ място участник „ГП 2022“ с водеща фирма „Люник“ и отстранения консорциум „Горски пътища“, където водеща е фирма „Пътища и мостове“.

На този етап Комисията е отказала да образува производство заради неотстранени нередовности по протестите им, като им са дадени разпореждания как да  ги отстранят.

error: Защитено Съдържание!