БизнесРегионаСмолян

Отворени врати към успеха: Как ОИЦ в Смолян помага в търсенето на европейско финансиране

С още един успешно изпълнен проект се похвали Областният информационен център в Смолян – за функционирането му през последните две години. В този период над хиляда души са потърсили информация за европейско финансиране. Най-много въпроси експертите са получили за създаването на собствен бизнес, за възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищни сгради и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди. Засилен интерес се отчита и към финансирането на земеделски и неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони.

Ръководителят на проекта Марин Захариев – зам.-кмет на Смолян, благодари на екипа на Центъра за ползотворната работа и отчете положителната роля на ОИЦ-Смолян за осведомеността на всички, които имат интерес към възможностите за европейско финансиране.

Управителят на ОИЦ-Смолян Цветанка Генчева заяви, че се очаква дейността на Центъра да продължи и през следващите години. Неговите функции ще бъдат разширени. Освен всички досега предоставяни услуги, ще изпълнява и обслужване на едно гише за повишаване на енергийната ефективност във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Също така екипът на ОИЦ-Смолян е част от Звеното за медиация и Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Южния централен район при изпълнението на подхода „Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“, допълни Генчева.

„Това е поредният проект на ОИЦ-Смолян, по който сме изпълнили всички индикатори. В рамките на тези две години проведохме 21 информационни срещи за популяризиране на европейското финансиране в десетте общини на областта, проведохме 2 общи инициативи на Мрежата от ОИЦ в страната, както и 2 изключително успешни еднодневни събития.“ – каза Анна Болярова – експерт „комуникация, информация и логистика.

„Много сме удовлетворени и от резултатите, които постигнахме за повишаване на информираността на обществеността за подхода ИТИ. Проведохме общо 23 срещи и дискусии, които протекоха при голям интерес“ – допълни тя.

Екипът на Областния информационен център в Смолян продължава да извършва своите услуги напълно безплатно и всеки заинтересован може да посети офиса, който се намира на бул. България 12 /до входа на Община Смолян/ или да се свърже с експертите по телефон на 0301/88805 .

error: Защитено Съдържание!