Първи за годината мечи нападения – в Триград, Чокманово и Змейца

Групата за бързо реагиране към Регионалната инспекция по опазване на околната среда в Смолян провери първите  за годината сигнали за щети от кафява мечка в землището на девинското село Триград и смолянското Чокманово.

При оглед  в местност „Краево“, землище на Триград, са открити две овце и една крава. По-късно през деня е проверен сигнал в село Чокманово, където е установено нападение над едно конче. И при двете констатирани щети, в близост до местата на нападение са открити  следи от защитения вид.

В понеделник е регистрирана още една щета, при която в местност „Мангърова барчина“, землище на доспатското село Змейца, собственичката на стадо от 42 овце констатира липсата на две от тях.

За регистрираните щети РИОСВ – Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците.

През този период на годината, нападенията на мечки над селскостопански животни се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло на екземплярите през зимата.

За недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество, РИОСВ призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.