Първият договор по ОПОС 2014-2020 е с ВиК – Смолян, инвестицията е над 91 млн. лв.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на „ВиК“ ЕООД Смолян“ инж. Мариян Николов днес подписаха договор за интегрирания воден проект на агломерация Смолян. Това е първият проект с бенефициент ВиК-оператор, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Дейностите включват рехабилитация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Смолян. Ще бъде изградена и реконструирана 14 км водопроводна и 19 км канализационна мрежа. Изпълнението на проекта ще подобри пречистването на отпадъчните води и ще намали чувствително загубите във водопреносната мрежа. Със завършването на проекта от подобрено пречистване на отпадъчните води ще се ползват допълнително 30 000 жители, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Общият размер на инвестицията е 91,3 млн. лв. с ДДС. Оперативната програма осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 68,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 48 месеца.

През програмен период 2014-2020 г. ОПОС финансира ВиК-проекти чрез прилагане на регионалния подход „една обособена територия – един оператор – един проект“.

Очаква се още 14 ВиК-оператора да подадат своите проектни предложения.

Facebook Comments

admin

Администратор.