Региона

Пещерите остават при БТС до приемане на специален закон, след това ще им ги отнемат

Пещерите ще продължат да се стопанисват от Българския туристически съюз до приемане на специален закон. Това става ясно от отговор на служебния регионален министър Виолета Коритарова-Касабова до депутата от ПП-ДБ Михал Камбарев.

Той е попитал дали МРРБ ще изпълни задължението си от Закона за държавната собственост да изготви предложение до Министерския съвет за отнемане на пещерите от БТС. По думите му той ги управлява в нарушение на забраната по чл. 16, ал. 1 от него – че имоти, които са публична държавна собственост, не могат да се ползват не по предназначение и да се предоставят на трети лица.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството може да пристъпи към отнемане от БТС правото на управление върху предоставените му пещери едва след като приключи работа междуведомствената работна група, създадена от МОСВ, и последващото приемане на Закон за пещерите от Народното събрание. В него трябва ясно да е регламентирано правото на собственост и отговорните субекти, на които ще се предостави правото на управление върху съответните пещери, е пояснила министър Касабова. 

В края на март тя е препратила на МОСВ образувана по сигнал на Камбарев преписка, заедно с подаден от три родопски сдружения сигнал за начина, по който БТС стопанисва пещерите: Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Триград“, Туристическо дружество „Здравец“ (Триград) и Туристическо дружество „Био-Б-Еко“ – Борино.

Драма с пещерите: Разглеждане на жалба разкрива проблеми в управлението им

МОСВ отново е уведомено за образувани в МРРБ преписки след постъпили предложения от няколко областни управители по искания на общини за безвъзмездно предоставяне на пещери.

„Тези случаи не се процедират от МРРБ предвид изразеното от страна на МОСВ становище, съгласно което преди приемането на Закон за пещерите не следва да се предоставят пещери на общини, сдружения, физически и юридически лица“, е категорична Виолета Касабова.

error: Защитено Съдържание!