Петима са кандидатите да изградят обходен път на Рудозем към ГКПП Елидже

Отворени са офертите на кандидатите за строителството на обходния път на град Рудозем и за инженеринг (проектиране и строителство) на виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти.

Индикативната стойност на обществената поръчка, която е разделена в две обособени позиции, е 9 325 054 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за строително-монтажни работи на обходния път на гр. Рудозем, с обща дължина 2,41 км. Индикативна стойност е 6 565 054 лв. без ДДС.

Подадените оферти за позиция №1 са на:

  • „Иса 2000“ ЕООД;
  • ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ 2020“, с участници: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ФАРМВИЛ“ ЕАД;
  • ДЗЗД „ПСИ път II-86“, с участници: „ПС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ПЪТИЩА И МОДТОВЕ“ ЕООД и „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД;
  • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Обходът ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, изграждане на нов мост над р. Чепинска при 134-ти км и преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

Втората обособена позиция е за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на обходния път на гр. Рудозем, който ще е 200 метра дължина. Индикативна стойност е 2 760 000 лв. без ДДС.

Постъпилите оферти за позиция №2 са на:

  • „Иса 2000“ ЕООД;
  • „Грома Холд“ ЕООД.

Предвижда се част от първата обособена позиция да се финансира по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Припомняме, че тази обществена поръчка веднъж бе финализирана като процедура с една трета по-евтина цена – 6 383 020 лв. без ДДС. Тя започна през февруари месец 2018-та година и завърши с избор на изпълнители.

За обхода бе избран консорциум „Път ІІ-86 Рудозем“ (с участници „Пътстроиинженеринг“ АД, „Пътища“ АД и „БКС – Горна Оряховица“ АД). Офертата му бе на стойност 4 696 441 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на тази част беше 4,7 млн. лв. без ДДС, тоест оферентът е предложил с 3 629 лева по-ниска цена от нея.

За инженеринговата част на първо място бе класирана фирма „Агромах“ ЕООД с цена 1 598 802 лв. с ДДС, тоест с 84 хиляди лева по-ниска цена. Второто място спечели фирма „ИСА 2000“ ЕООД.

Класирането бе оповестено през април миналата година, но въпреки успешно финализираната процедура, до сключване на договори не се стигна.

С писмо от 16-ти август м.г. класираният на първо място консорциум, останал на финала без конкуренция, изпраща писмо до АПИ, с което изразява несъгласие с така предложените от него цени. Иска увеличение. Естествено, от Агенцията отговарят, че това не е възможно. То не е и законно.

На 30-ти октомври, явно губеща търпение, Пътната агенция пише покана до консорциума да представи необходимите документи за сключване на договора. Поставя 5-дневен срок. Документи от избрания изпълнител не постъпват изобщо.

Другата класирана на първо място фирма – „Агромах“ (с ново име „Грома холд“) пък  представя всички документи за подписване на договор след като е обявено класирането. Подготвен е и договор за подписване, но това не се случва даже след поканата от АПИ, отправена на същата дата – 30-ти октомври.

Вследствие от всичко това възложителят, считайки, че класираните на първо място участници са загубили интерес от изпълнение на поръчката, я прекратява.

И през март тази година я обяви отново – оскъпена.

Facebook Comments