Празнично шествие организират в Златоград утре (допълнена)

На 24 май местната администрация в Златоград организира празнично шествие по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Пред Взаимното училище ще бъдат връчени наградите на изявени педагози и самодейци от община Златоград.
В шествието участие ще вземат учители, ученици, самодейци и граждани.

То ще започне в 10 часа от централния площад и ще продължи до двора на Взаимното училище. Там ще се връчат ежегодните награди на изявени педагози и самодейци от Община Златоград.
Ето кои ще бъдат наградените съгласно решение на ОбС от 11 май 2017 г.:

 

І. Награждава с „Диплом” Педагогическата колегия на СУ “Антим І” гр. Златоград по повод 165 годишнината на училището  и  за постижения в образователно-възпитателния процес, за утвърждаване името на училището и община Златоград в регионални и национални изяви.

  ІІ. Награждава с Грамота за постигнати резултати в организирането, изпълнението  и управлението на учебно – образователната, културно-просветната и духовна дейност, следните педагози, читалищни дейци:

СУ „Антим І” гр. Златоград

 • Елза Петрова Личева – старши учител по информатика;
 • Милена Асенова Дерменджиева – старши учител по английски език;
 • Невена Бисерова Калфова –  старши учител по математика;
 • Росица Веселинова Въргова – старши учител по физика;

ОУ “В. Левски” гр. Златоград:

 • Искра Миткова Даскалова – Инджова – заместник –директор учебна дейност на ОУ „Васил Левски” гр. Златоград;
 • Младенка Василева Манолова – старши учител по физическо възпитание и спорт в начален етап;
 • Мариета Лозанова Дюлгерова – старши учител начален етап;
 • Вера Венциславова Бошнакова – старши учител начален етап;
 • Бойка Филипова Топалова – старши учител начален етап;

СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево

 • Десислава Сашева Джандева – Дрянкова –  младши учител;
 • Жасмина Сашева Добрева – старши учител начален етап;

ОУ “В. Левски” с. Ерма река:

 • Радослав Антимов Топалов – старши учител;

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен:

 • Жасмина Младенова Сапунджиева-старши начален учител

ДГ “Снежанка” гр. Златоград:

 • Снежана Дякова Икова – учител.

ДГ “Радост” гр. Златоград:

 • Минка Красимирова Бурдева – старши учител.

ДГ “Детски свят” с. Долен:

 • Мина Йовчева Димитрова – старши учител;

ДГ “Щастливо детство” с. Старцево:

 • Мина Стоилова Топчиева – старши учител.

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград:

 • Светлана Альошева Джамбазова – старши учител;

ОНЧ „Просвета – 1908” гр. Златоград

 • Даниела Тасева – организатор читалищна дейност, ръководител на танцови състави;
 • Аделина Сариева – библиотекар;
 • Добромир Кичуков – гайдар;
 • Сергей Билянов – самодеец, участник в Мъжка битова група

НЧ “Прогрес 1939” с. Старцево:

 • Бойко Куцков – самодеец;
 • Атанас Карамучев – самодеец;
 • Аника Романова – самодеец;

НЧ “Орфей – 1947” с. Ерма река:

– Биляна Николаева Кехайова – самодеец  

Facebook Comments