Предлагат да се създаде общински културен център в Смолян, от театъра реагират остро

Общински културен център като самостоятелно юридическо лице, регистрирано като културен институт, предлага за обсъждане на следващото заседание кметът на Смолян Николай Мелемов.

Според докладната той ще е именуван „Николай Хайтов“, ще съществува съгласно Закона за развитие и закрила на културата, ще е второстепенен разпоредител със средства, ще се финансира основно от бюджета на община Смолян и допълнително от други дейности.  Пояснил е, че такъв център се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет по предложение на кмета, съгласувано с министъра на културата.

Основната цел е осъществяване на културни дейности, реализиране на общинската политика в областта на културата и младежките дейности, осигуряване и контролиране на нормална среда за работа на професионалните състави на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ и фолклорния ансамбъл „Родопа“. Там ще се развиват извънкласните форми на образование в сферата на изкуството и културата, ще се осъществяват специализирани програми за музикално-танцово и сценично обучение на подрастващите.

Ще се организират също така фестивали, концерти, изложби, конкурси, курсове, прегледи и други форми на културни изяви при ясно определени правни, административни и финансови правила, определени чрез предложения Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинския културен център. Неговото приемане също е предложено на вниманието на съветниците.

Остър отпор срещу това предложение обаче има от съюзната организация на Родопския драматичен театър. Публикуваме го в пълнота, без редакторска намеса

Възражение от страна на Съюзната организация към Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ към идеята за решение на Община Смолян за създаване на Общински културен център „Николай Хайтов“

Идеята на Община Смолян за създаване на ОКЦ в сградата на РДТ не е от днес, не е и от вчера. Прозрачни са амбициите на Общината в града да има един-единствен културен адрес, едно голямо читалище, което да приютява всички форми на изкуство, които се развиват в града.

На пръв поглед тази идея изглежда резонна и дори реформаторска. Но тя неминуемо води след себе си (дори да не е веднага) смърт на единствения държавен културен институт в града – Родопския драматичен театър. Културните глашатаи на общината ще побързат да оборят това твърдение с обещанията, че театърът ще бъде запазен, че условията ще се подобрят, че част от трупата ще бъде запазена… И ето тук е ключът – част от трупата. Един Общински културен център няма възможност, че и желание, да издържа и развива театрална трупа. (Справка – тъжната съдба на Общински театър „Боян Дановски“ в Перник.) Смеем да твърдим, че този център не би имал и познанията за това – създаването на трупа не е просто назначаване или освобождаване на актьори, а дългогодишна творческа стратегия.

Театър без трупа не е театър, а читалище.

Театърът, както казва Пенчо Славейков, трябва да бъде обект на подпомагане, без да се търси от него финансова облага. Разбира се, нужна е елементарна обща култура и морал, за да бъде разбрано това, но настояваме, че такива все още се намират в Община Смолян.

Затова призоваваме Общината, ако иска все повече да помага на Родопския драматичен театър, както го е правила, да не създава зловещ брат-близнак на институцията, който след време да погълне държавния театър, а да потърси начини, по които наистина да подобри условията на работещите в общинската сграда; например актьорите да не репетират на минусови температури, гримьорните да не изглеждат като след земетресение, коридорите да не са тъмни като мазета, покривът да не капе от десет места, осветителната и озвучителна техника да не са на над 30 години и пр., и пр…

Апропо, откъде на къде това политическо генно инженерство, това ново ОКЦ, също щяло да носи името на Николай Хайтов? Какво ли биха казали наследниците му за тази идея? Ние се свързахме с тях. Те, разбира се, не бяха осведомени и осъждат засега единствено морално намеренията на Община Смолян. 

А ние, и досега и отсега, оставаме насреща за диалог. Не тайно, по празници„.