Прехвърлиха концесиите на три златоградски рудника от една фирма на Вълканов в друга

„Родопи Еко Проджектс“ ЕООД – Златоград, е новият концесионер на участък „Мързян-север“ от находище „Мързян“. Дружеството е също така новият концесионер на находище „Шумачевски дол-Андроу“, както и на участък „Южна Петровица“ на находище „Гюдюрска“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Едноличен собственик на дружеството е „Минстрой Холдинг“ на проф. Николай Вълканов.

И в трите находища се добиват оловно-цинкови руди. Концесиите на първите две са предоставени през 2004 г. за срок от по 35 години на „Горубсо-Златоград“ АД.

„Концесията за участък „Южна Петровица“ е предоставена през 2004 година за 12 години на „Горубсо-Златоград“ АД, а през 2014 година срокът на предоставената концесия е продължен с още 15 години. С днешните решения на МС правата и задълженията по трите концесии се прехвърлят изцяло на „Родопи Еко Проджектс” ЕООД. Условията по концесионните договори остават без промяна“, се сочи в правителственото прессъобщение.

Прехвърлянето на практика е само формално, тъй като „Родопи Еко Проджектс“ е правоприемник на заличеното „Горубсо – Златоград“ АД. Едноличен собственик на двете дружества е „Минстрой Холдинг“ АД.