Приеха бюджета на община Смолян – над 67,7 млн. лева

С 16 гласа „за“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“ и след два часа разисквания бюджетът на община Смолян за 2021 година бе приет днес. Рамката му е над 67,7 млн. лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 31,6 млн. лева, а местните – 36,1 млн. лева.

Данъчните приходи ще са в размер на 4,4 млн. лева, а неданъчните – 19 млн. лева.
За зимно поддържане и снегопочистване са предвидени 816 800 лв. Преходният остатък от миналата година е 11,6 млн. лева. Капиталовите вложения ще са на стойност 10,7 млн. лева.

Според съветника от ГЕРБ Стоян Иванов тазгодишният бюджет е рекорден в историята на Смолян. Бюджетът за миналата година бе 54,4 млн. лева.

През тази година община Смолян има близо 68 млн. лева бюджет при 30 хиляди население. Бюджетът на община Кърджали е 69 милиона при 65 хиляди население, което означава, че на глава от населението бюджетът е два пъти по-голям в сравнение с този на Кърджали. Когато имаш сделки за 41 милиона, минали през нотариус, за една година, като покупко-продажби по данъчна оценка, не може да се говори за тотално свиване в развитието на града. Абсурд! Когато имаш най-високите приходи от години наред, когато почти си се доближил до приходите на община Кърджали, не може да се говори, че няма развитие“, каза Стоянов, който е председател на бюджетната комисия.

По думите му, може да има критики за бездомни кучета, за пълни кофи и фирмата „Титан“, въпреки че има очевадно подобрение, за дупки тук-там по асфалта.

Но никой няма право да се каже, че след няколко години може да не бъдем град, че приходите намаляват и хората бягат от града. Намалени са рязко текущите задължения, намалени са просрочените задължения и са повишени оборотите – мисля, че няма никакво основание да не подкрепите този бюджет“, обърна се Иванов към опозицията.

Точно обратното е мнението на Виолета Бояджиева – икономист от „БСП за България“.

Нека не забравяме, че поне половината от тези 68 милиона включват дейности, които са държавно делегирани. Това са дейностите, за които общината получава средства от републиканския бюджет. Директни транзакции, които просто минават през общинския бюджет. Затова аз ще се насоча само към местните дейности – 36 милиона с много условности, защото вътре влизат и централна субсидия, и целевите субсидии за капиталови разходи. Ако можем да говорим за чисти местни приходи, които ще имаме 2021 година, това са около 23 милиона лева. В тях включвам имагинерните 10 милиона от продажба на сгради и земи. Имагинерни, защото и миналата година не се продадоха. Тази година не очаквам да се случи някаква промяна. Данъкът за придобиване е 1,32 млн. лв. е нараснал, да. Той може да нарасне въз основа на факта, че е имало сделки между физически, юридически лица, промяна на собствеността. Това не е нов инвеститорски интерес. Ако беше нов инвеститорски интерес, числата щяха да бъдат други“, е категорична Бояджиева.

Според  Филип Топов (местна коалиция КРОС) проектът за бюджет отново е направен без достатъчно задълбочен анализ на база на обективните дадености.

Не се отчитат последиците от т. нар. Ковид-криза и най-вечно относно очакванията от неданъчните приходи. Многократно сме заявявали, че във всеки бюджет се предвиждат едни нереални приходи. За яснота, за сметка на тези „кухи“ очаквани приходи, се извършват съответните разходи. При положение, че не се увеличават данъци и такси, откъде ще дойдат тези местни приходи и неизпълнените продажби години наред!? Огромният въпрос е да успеем в условията на криза да управляваме целесъобразно и ефективно всички видове приходи, макар че те са в недостатъчен ръст“, посочи Топов.

По думите му увеличението на заплатите в администрацията се прави заради предстоящите избори и няма предвидена програма как ще реагира общината на Ковид-кризата.

Хубав бюджет! Пожелавам на г-н Мелемов да го изпълни!“ – заяви Стефан Сабрутев (БСП за България), който беше конкурент на Мелемов в два избора за кмет на община.

Имам съмнение в една част, която от 10 г. не се изпълнява – допълни той, – продажбата на имоти и земи. Бих подкрепил, че е балансиран, но не е, защото всички знаем, че това няма да се случи. 10 милиона от продажби на имоти ми се вижда невъзможно. Да, тези пари не се харчат, както виждаме от отчетите досега, но даваме някакви надежди на нашите съграждани, че нещо може да се случи. Искам да поздравя г-н Мелемов за това, че той самият е предложил 100 000 лева за футболния клуб, откак е президент на клуба. Това е добре, трябва да има пари, за да вървим напред и да се издигаме“, добави Сабрутев.

Да сравнявате Кърджали със Смолян, е… благодаря за което, но не е добра атестация, че карате хората от Смолян да се постригват в Кърджали. И ние имаме добри фризьори. Да сравняваме развитието на Кърджали със Смолян е неадекватно. По-добре да го сравняваме с Гоце Делчев, който не е областен град, но и оттам изоставаме“, смята Салих Аршински (ДПС).

Според него така предложен бюджетът неглижира малките населени места.

Разходите, определени за селата, не отразяват реалния брой население, което живее там. Разбирам, че община Смолян е голяма, че не участва по Програмата за развитие на селските райони, но община Смолян участва по програма „Региони в растеж“ и когато се акумулират средства от тази програма, те отиват за града. От тази гледна точка мисля, че бюджетът не е балансиран“, добави Аршински.