Призив от пожарната: Не паркирайте и не слагайте дърва върху пожарните хидранти!

Множество случаи на нарушен достъп до пожарните хидранти в населените места е установила проверка инспекторите от Пожарна безопасност и защита на населението,  като някои от хидрантите изобщо не са открити.

Хидрантите са разположени върху тротоари и могат да бъдат както надземни, така и подземни. Често гражданите складират дърва за огрев, строителни материали или други вещи непосредствено върху тях. В други случаи водачи на автомобили паркират върху тях без да предвидят възможност за бърз достъп при необходимост.

Във всички случаи не трябва да забравяме, че хидрантите са особено важни в случай на пожар за гасене на сгради, намиращи се в непосредствена близост.

Всеки може да прецени последствията от невъзможност да се ползва хидрант в случай на пожар, когато времето е много ценно за спасяване на човешки животи и имущество на гражданите.

Винаги, когато складираме материали върху пожарни хидранти или паркираме върху тях, трябва да помислим, че и нашият живот и имущество може да зависят от бързото и своевременно гасене на пламъците.

Важно е да се знае, че невъзможността да се ползват хидрантите увеличава времето за гасене на пожар, а всички знаем до какво води това.

Лятото, освен за почивка, е и време да се подсигури отопление за зимата чрез набавяне на дърва за огрев. По този повод в службите за пожарна безопасност и защита на населението постъпват множество жалби на граждани, свързани с неправилното им складиране до сгради и пожароопасни помещения.

Необходимо е отново да напомним, че разтоварени дърва по тротоари, улични платна и зелени площи могат да престоят не повече от 48 часа, а мястото за съхранение на дървата за огрев по външните фасади на сградите трябва да бъде далече от електрически инсталации и съоръжения и поне на 2м. от самите сгради. За нарушение на тези правила е предвидена санкция – глоба от 200 до 2000 лева, се казва в съобщението на полицията.