Рехабилитирани са още 27 км от пътя Смолян-Девин

С издаването на разрешението за ползване завърши рехабилитацията на 27,2 км от третокласния път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка  – Девин. Инвестицията е за над 27,9 млн. лева. Лот 24 обхваща два участъка. Първият е с дължина 3,3 км. Той е изцяло в град Смолян и съвпада с улиците „Миньорска“, „Първи май“ и „Невястата“. Вторият участък е 23,8 км и преминава през селата Стойките, Широка лъка и град Девин, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Път Смолян-Стойките

Проектът по лот 24 се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Третокласният път III-866 Смолян – Девин – Кричим е основна пътна връзка за жителите на област Смолян. Алтернативен маршрут е на второкласния път II-86 Асеновград – Смолян и осигурява връзка с път I-8 Пазарджик – Пловдив.

През миналата година със средства от ОПРР бяха ремонтирани още 36 км от третокласния път по направлението Михалково – Кричим. Едната отсечка започва от кръстовището за стената на яз. „Цанков камък“ при Михалково и преминава покрай язовир „Въча“ /лот 22/. Другата е от изхода на Кричим до яз. „Въча“ /лот 23/. С успешното изпълнение и на лот 24 основно са ремонтирани близо 64 км от третокласния път.

Път Смолян-Стойките

Двата участъка в лот 24 са с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване, с нови бордюри, водостоци, ограничителни системи с предпазни парапети, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ремонтирани са 4 съоръжения – 16-метров мост при 35-ти км, премостващ Върбово дере, 7-метров мост при 37-ти км над Караул дере, 10-метров мост при 39-ти километър и 8-метров мост при 40-ти км над Брезко дере.

Във втория участък от страната на ската /ляво/ са изпълнени укрепителни, декоративни и джоб стени. Извършено е полагане на високоякостна стоманена мрежа на 21 000 кв. м. В този участък от дясната страна са изградени още нови подпорни стени, надзиждания на съществуващите подпорни стени и конзолни уширения и др. В първия участък в регулацията на гр. Смолян допълнително са подменени капаците на ревизионните шахти, както и стария корозирал парапет.

Път Смолян-Стойките

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 24 е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът му с АПИ е за 27 913 817,87 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от обединение „Надзор региони“, с участници: ,,Строл 1000“ АД и ,,Трафик холдинг“ ЕООД. Техният договор е за 393 000 лв. с ДДС. Авторският надзор е на консорциум ,,Мости“ за 1 646.36 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта по Лот 24 „Път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян“ е 29 105 256,80 лв с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 21 191 168,54 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 3 739 617,97 лв. с ДДС, собственият принос е 4 174 470,29 лв. с ДДС.