С екопроект за бездънна яма в Неделино спечелиха 10 000 лева

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в община Неделино ще се опитат да опазят и облагородят местността Бездънник.

Проектът е в размер на 10 000 лв., а целта му е да се включат активно жителите на населените места в Община Неделино за опазване на околната среда в района на тази интересна местност.

„Предвидили сме изграждане на две беседки за отдих, огнище на открито, дървен мост над реката, обезопасителни парапети и подход към местността“, съобщава кметът на Неделино Боян Кехайов.

Той припомня, че местността Бездънник се намира между селата Бурево и Гърнати и представлява дълбока яма, издълбана от природата в скала с дълбочина 8-9 метра, във формата на окръжност с диаметър 5 метра.

Вирът е свързан с редица водопадчета, каскади и прагове, високи от 3 до 30 метра.

Общо 958 проекта – всички на стойност до 10 000 лева, са одобрени по националната кампания „Чиста околна среда 2021 г ” в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. От тях 457 са общини и селски кметства, 248 училища и 253 детски градини.

Останалите одобрени проекти в област Смолян са 20 брой:

Община Борино – „Обичам природата и аз участвам“

Община Чепеларе – „Обновление и естетизиране на парка в с. Павелско“

Кметство Грохотно – „Здрави сред чиста природа“

Кметство Богутево – „Малък рай за децата на с. Богутево“

Кметство Забърдо – „Реконструкция на детска площадка и създаване на кът за отдих“

Кметство Вишнево – „Създаване на зона за отдих, спорт и игри“

Кметство Тикале – „Обичам природата и аз участвам“

Кметство Давидково – „Кът за игри и отдих“

Кметство Чеплетен – „Планински въздух – извора на столетниците. Възстановяване на маркировка и съоръжения за отдих по туристическа пътека от местност Дебел бук до с. Чеплетен и Букаците“

Кметство Хвойна – „Обновление и естетизиране на парка в село Хвойна“

Кметство Смилян – „Децата на Смилян, цветята на Родопите“

ОУ“ Юрий Гагарин“ Смолян – „Обичам природата и аз участвам“

ОУ „Иван Вазов“ Смолян – „Уча и се забавляваме“

ОУ „Пейо К. Яворов“ с. Гьоврен – Екохармония“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  с. Момчиловци – „Природата е наша, да я познаваме и пазим“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Смилян – „Еко кът с лечебни растения“

СУ „Христо Ботев“ с. Чепинци – „Чиста природа – по-добър живот“

СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан – „Класна стая под небето“

ДГ „Снежанка“ ЗЛАТОГРАД – „Земята е нашият дом“

ДГ – Чепеларе – „Образователни и занимателни игри – Сензорна пътека“