Смолян

С над 1,3 млн. лв. ще градят Център за високи постижения в смолянска гимназия

Център за високи постижения смятат да изградят в Професионалната гимназия по техника и технологии (ПГТТ) „Христо Ботев“ – Смолян. За тази цел от училището са обявили обществена поръчка на стойност 1 350 000 лв. без ДДС.

Ремонти и реконструкции са предвидени за училищната сграда с обща площ 2312 кв. м.

Помещенията са в лошо състояние, поради което се предвижда реновиране на подови настилки и полагане на нови, включително винилови; боядисване на стени и тавани, доставка и монтаж на нова дограма, смяна на врати, обновяване на санитарни възли и общи части, изграждане на преградна стена за оформяне на хранилище към Лаборатория по електрообзавеждане на производството, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и др.

На основен ремонт подлежат кабинетите по безопасност на движението, автотранспортна техника, компютърни техники и технологии, хранилища, работилници, коридори, актова зала, фоайета, компютърни зали, стълбища, общи помещения.

Дейностите ще се финансират чрез проект „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГТТ „Христо Ботев“ – гр. Смолян от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В документите е упоменато, че към момента финансирането не е осигурено и изпълнението на договора ще се счита за възложен под отлагателното условие.

Крайният срок за приемане на оферти изтича в полунощ на 27-ми септември.

error: Защитено Съдържание!