ПолитикаСмолян

Сабрутев се похвали: Справихме се по най-добрия начин с ангажиментите си

„През изминалата една година се справихме по най-добрия начин с ангажиментите в Областна администрация Смолян. Заслуга за това има екипът, на който искам изрично да благодаря! Със сигурност сме можели да направим още много повече, но по-важно е, че имаме удовлетвореност от свършеното. Надявам се следващият областен управител да продължи да изпълнява както трябва ангажиментите си“, заяви областният управител Стефан Сабрутев, който представи на пресконференция отчета си, от назначаването си на 5 август 2022 г. до днес.

Голяма част от проблемите на областта не успяхме да решим, но това, което зависеше от нас успяхме да направим, допълни Стефан Сабрутев. Поради липса на бюджет, доста от важните проблеми не успяхме да решим. Надявам се днес да ги предам на новия областен управител и тъй като вече има приет държавен бюджет, на базата на който има възможност да бъдат направени конкретни стъпки в посока решаването им, тъй като някои от тях са много важни за нашата област.

Той направи ретроспекция на свършеното от негова страна и в края на пресконференцията наблегна на тези проекти, които е необходимо новият областен управител да доведе до финализирането им.

В изложението си Стефан Сабрутев посочи, че още с встъпването му в длъжност на 5 август 2022 г., първият приоритет в работата му като областен управител е бил провеждането на честни и прозрачни избори. Работата му с членовете на РИК е била ползотворна, ограничено е било купуването на гласове и са проведени прозрачни и честни избори.

Взаимодействието с кметовете на общини на територията на областта е било коректно. Решен е проблема с доизграждането на пътя Рудозем – Пловдивци, възобновени са ремонтните дейности и планираните строителни дейности в 4-километровия участък между Пловдивци и Елховец. Този път е факт, благодарение на добрата комуникация между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Община Рудозем и Областна администрация Смолян. Там има положен водопровод и асфалтова настилка.

Решен бе проблема с довършването и с осигуряването на безпроблемното придвижване на автомобили по републикански път III-863 Соколовци- Момчиловци-Славейно-Петково-Малка Арда-Баните, по който не са били приключили ремонтните дейности. Останал е проблема с пътя на територията на село Момчиловци, където все още Община Смолян няма сключен договор за изграждане на водопровода на селото, което от своя страна е голям проблем. Надява се до края на годината да се довърши пътя и на територията на село Момчиловци.

Стефан Сабрутев заяви, че предвид зимен сезон 2022/2023 г., основна задача е била осигуряване на навременните доставки на дърва за отопление за населението в област Смолян, на каква цена достигат дървата за хората и ползва ли се тази дейност за оказване на политически натиск.  Още в средата на август 2022 г. е била свикана работна среща във връзка с предоставянето на дърва за огрев на местното население за зимния сезон.

На срещата са присъствали кметове и представители на общини от област Смолян, ръководството на ЮЦДП – Смолян, директорите на държавните горски стопанства в областта и ДЛС „Извора“. На нея са обсъдени напредъка и координацията на дейностите по предоставянето на дърва за огрев на местното население за зимен сезон 2022/2023 г. След направения  анализ на ситуацията, заедно с новото управление на ЮЦДП – Смолян, са предприети бързи мерки, включително и предложения за промяна в нормативната уредба, за да се обезпечат нуждите на населението с дърва за огрев. Открит е бил и „горещ телефон“, на който гражданите да сигнализират за проблеми в доставките на дърва за отопление, за да може да реагираме своевременно като представители на държавността. Още тогава той е поел ангажимент, че лично ще се постарае, нито един жител на областта да не остане без дърва за зимата. 

Той допълни, че не са пропуснати от страна на Областна администрация културните събития, които са се провели, както и че е провел работни среща с представители на младежките неправителствени организации, развиващи дейност на територията на областта.

Сабрутев наблегна, че най-важният проблем за областта, а именно подобряване на инфраструктурата стои все още нерешен. Като примери за това той посочи изграждането на трета лента на пътя Пловдив – Смолян и изграждането на обходния път на град Чепеларе. Заяви, че ще препоръча на новия областен управител да работи в посока изработване и представяне от страна на общините на готови идейни проекти, за да може на база на тях да се търси финансиране чрез различни финансови механизми. За да се развива област Смолян е много важно да има добра транспортна свързаност, което зависи не само от областните управители и кметовете на общини на територията на областта, но е и държавна политика.

Голям проблем за град Смолян си остава забавяне на изпълнението на дейностите по Интегриран воден проект на агломерация Смолян, като се надява до 31.12.2023 г. те да бъдат финализирани, за да не се стигне до момент, в който да бъдат връщани пари.

Сабрутев заяви, че по негова покана, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев е посетил Смолян, за да представи предстоящите до края на годината процедури по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС. Той е бил придружен от началникът на кабинета на министъра – Красимир Якимов и заместник главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерството – Калин Маринов. „Нашият край има нужда от подпомагане, родопчани са инициативни хора и съм сигурен, че ако им се даде възможност, ще могат да реализират редица проекти, които ще са от полза за развитието на района“, допълни още Областният управител.

С помощта на тази кампания, 32 проекта за общо над 18 млн. лв. са подадени от област Смолян по Плана за възстановяване и устойчивост по първата процедура за „Технологична модернизация“.

Проведена е била среща-дискусия за перспективите за развитието на планинското земеделие и животновъдство в района на област Смолян. Срещата е била по инициатива на земеделски стопани от областта, като в нея е взел участие заместник-министъра на земеделието Георги Събев. Заместник-министър Събев е запознал присъстващите с възможностите за подпомагане на секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., както и специалното финансиране за планинските райони, включително и термина за качество „Планински продукт“. 

Сабрутев обяви, че Областна администрация реализира и е към финала си проект в сферата на туризма: „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния район“, както и че е депозирано проектно предложение, свързано със саниране на сградата на Областна администрация.

Той представи пред журналистите още инициативи, които е провел в рамките на мандата си като конкурса за послание, което да бъде гравирано в основата на 111-метровия Пилон „Рожен“, почистването и облагородяване на пространствата около военните паметници на територията на община Смолян, а също така допълни, че е взето участие и в редица благотворителни инициативи. 

През изминалите месеци са уважени и поздравени по случай празници и годишнини институции и общини от област Смолян. Имало е присъствие на всички изложби, тържества  и представяния на книги в КДК – Смолян Художествена галерия, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, Регионална библиотека „Николай Вранчев“, Държавен архив – Смолян, Военен клуб – Смолян и др.

На финала Стефан Сабрутев заяви, че на новия областен управител ще остави четири започнати проекта, които е много важно да бъдат финализирани, а това са: завършването на гръцкия участък и отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ през 2024 г., доизграждане на главната пътна комуникация на Смолян, която да поеме натоварения трафик към граничните пунктове с Гърция при Рудозем и Златоград. От гръцка страна по проекта е планирано надграждане на останалите части на пътната отсечка – от границата към Ксанти, спешно решаване на проблема с пропадналият участък на пътя Девин – Смолян, както и свлачището след Влахово.

error: Защитено Съдържание!