Славов похвали кучешкия приют на англичаните, но е нужен още един

Проблемът с безстопанствените кучета трябва да бъде изнесен на регионално ниво, заяви пред журналисти областният управител на Смолян Недялко Славов.

Той няколко пъти обсъждал с кметове на общини възможността за създаване на един или два приюта извън населените места. Славов смята, че кметовете чрез техните местни бюджети трябва да участват в начинанието.

„Към този проблем трябва да подходим хуманно така, както изисква законодателят. Това понякога се явява и пречка, но ние не коментираме законите, а ги изпълняваме“, посочи Славов.

Няколко срещи той провел с кметовете на Смолян и Рудозем. В добра координация били обработени документите на кучешкия приют в село Елховец, които ще се преустройва и разширява.

Според областния управител приютът, който е на английското семейство Даян и Тони Роулс, работи добре. Приема животни и от други общини, макар че капацитетът му не позволява трайно решение на проблема.

„Търсим място извън урбанизираните територии, където да се направи приют, и считаме, че ако има още един такъв приют и кметовете от всички общини насочват кучетата към двете места, проблемът ще може да се реши. Имаме множество жалби от всички общини за проблеми с безстопанствените кучета. Хуманният начин е единственият, по който този проблем може да се реши, въпреки че това не се нрави на повечето жалбоподатели“, обобщи Славов.

Собствениците на имота в Елховец предвиждат преустройство и пристрояване на обор в приют за временно настаняване на бездомни кучета и котки. Капацитетът му ще бъде за настаняване на 165 кучета и 30 котки.

Собствениците на приюта в Елховец търсят непрекъснато стопани на прибраните от тях кучета. В това число и с обяви в най-четените сайтове.

Предложението ще се реализира в обор с площ 450 квадратни метра. В него има халета за отглеждане на едри преживни животни, което ще се преустрои в приют с приемна, помещение за почистване на инвентар, санитарно-хигиенна зона, ветеринарно помещение и зала за прегледи, баня с тоалетна, стая за персонал, три зали за клетки на кучета, изолатори за болни животни.

Подпокривното пространство ще се преустрои в приют за котки, склад за храна, стая за приготвяне на храна, офис на управител и склад за инвентар.

Отпред ще се обособят четири двора за разходка и игра на кучета като те ще бъдат заградени с шумозащитна бариера и метална прозирна ограда с височина 2 метра.

Становището на главния архитект на Рудозем е, че предложението, предвидено за реализация в промишлена зона на село Елховец, е допустимо. То не е в разрез с нормативните изисквания и специализираните общински разпоредби.

Измервателен протокол от август месец 2017 г. сочи, че на 124 метра от приюта се намират жилищни сгради, живущите в които са притеснявани от звука, идващ от приюта. А провереното тогава звуково налягане от лая на кучета надвишава лимита, описан в Наредбата за показателите на шум в околната среда, и има нужда от прилагане на звукоизолационни мерки.

След изграждане на шумозащитна бариера е извършено ново измерване на шума, за което е съставен протокол през януари месец тази година. Направеното в него заключение е, че стойностите за шум през деня, вечерта и нощта са в съответствие с изискванията на Наредбата.

Автор на водещата снимка е на Анелия Славова

Facebook Comments