Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Смолян е със средна цена на квадрат при санирането

На 177,60 лева за квадратен метър с ДДС се изчислява санирането на жилищни блокове в Смолян. Тази цена се явява средна за страната, тъй като най-скъпо саниране е договорено във Велинград – 288 лева на квадратен метър, а най-ниското е в Кюстендил – 116 лв./кв. метър.

Сключените от община Смолян контракти са за общо 29 блока (25+4). Това е така, защото на основание министерско постановление от февруари месец миналата година и споразумение между община Смолян и МРРБ четири блока са били прехвърлени от Оперативна програма „Регионално развитие“ към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. С това споразумение общината се ангажира да довърши изпълнението на дейностите по четирите блока. Три от тях са напълно завършени и разплатени. За четвъртия изборът на изпълнител е обжалван. Община Смолян сама е спряла възлагането. Посочените от възложителя мотиви за прекратяване на процедурата са  установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията. На 31 март процедура за саниране на въпросния блок на улица „Първи май“ е обявена наново.

Град Смолян. Снимка: Хайри Лошев

Справката във възлагателните процедури показва, че всички блокове са с различни изпълнители. Няма повтаряща се фирма.

Окончателно изпълнени и разплатени са три от блоковете. На всички останали Българската банка за развитие е направила частично плащане. Всички процедури са проведени за инженеринг, което включва проектиране, изпълнение на строително-монтажните работи и авторски надзор. Отделно са договорите за строителен надзор и инвеститорски контрол.

Гаранциите за добро изпълнение са в размер на 5% от стойността на договора без ДДС и са представени преди сключване на договора под формата на парична или банкова гаранция. Пет години след изпълнението фирмите ще носят отговорност за качествено изпълнение и ако някъде възникне проблем, те трябва да го отстранят.

Facebook Comments