Спортни площадки ще правят в Барутин, Бръщен и Змеица

Община Доспат смята да изгради три многофункционални площадки за игра в селата Барутин, Бръщен и Змеица. Това става ясно от проведените пазарни консултации, с които е определен размерът на разходите за целта.

Като резултат от процедурата най-ниска е цената за строително-монтажните работи и оборудването на площадките с футболни врати, мрежи, баскетболни кошове, волейболни колове и т.н. на фирма „Титан Строй Д“ ООД.

Освен нея ценови предложения до местната администрация са отправили фирмите „Агромах“ ЕООД и „Водно строителство Благоевград“ АД, но те са по-скъпи.

Офертата на „Титан Строй Д“, чиито собственици са Наско Пържанов и Дончо Хаджиев, е за 353 972 лв. без ДДС (424 766 лв. с ДДС).

С определянето на най-ниска индикативна цена община Доспат ще може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред Програмата за развитие на селските райони, чрез която се реализира стратегията на МИГ „ВЗР-Борино-Доспат-Сърница”.