Почетен знак за шефа на полицията в Смолян, той награди двама доблестни граждани

Почетен знак от министъра на вътрешните работи получи шефът на полицията в Смолян ст. комисар Николай Димов. От своя страна

Прочетете повече