ТАРИФА

на информационния сайт „Пламък.бг“ за политическа реклама по време на кампанията за предстоящите на 11.07.2021 г. Парламентарни избори

Рекламни банери:

  1. Рекламни банери в дясна колона: 300 x250 рх – 500 лв. за времето на цялата кампания.
  2. Рекламен банер в дясна колона за ден – 30 лв.

Платени съобщения:

  1. Единично съобщение: 40 лв.
  2. Изработка и публикуване на интервю – 200 лв.
  3. Репортаж от събитие с богат снимков материал – 200 лв.
  4. Цялостно пакетно отразяване на кампанията с нефиксиран брой прессъобщения – 1500 лв.

Забележки:

  1. Информационният сайт „Пламък.бг“ си запазва правото, според броя и продължителността на присъствието в сайта, да съгласува цена, съгласно медиен план с отстъпки по договаряне.
  2. Информационният сайт „Пламък.бг“ си запазва правото да откаже публикация, ако тя е накърняваща правата и доброто име на кандидат в парламентарните избори или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, които са го излъчили.
  3. При желание за публикуване на повече от три прессъобщения дневно цената на публикация се оскъпява с 20%.
  4. Обявените цени са без ДДС.

За контакти: тел. 0878 77 77 92

Анита Младенова Чолакова

„Ей Пи Ар 69“ ЕООД

Е-mail: [email protected]