Църквата в Златоград се нуждае от ремонт, събира дарения

Тази година църквата „Св. Георги Победоносец“ в Златоград ще отбележи 150-годишен юбилей. С нов свещеник, църквата се подготвя да посрещне празника си, освен молитвено, и с опит да се извършат ремонти и освежаване, които са дълго отлагани.

Покрай пандемията и грижите ни за собствените домове, забравяме за общия ни дом към Господа. През годините години църквата е съхранила не само молитвения живот и почит към Бог, а и историята и паметта на родопчани.

В двора на църквата е построено и взаимно училище, което днес привлича местни и чужди туристи, а симбиозата между храма и училището напомня, че всяко учение е път към доброто, а Бог е любов.

Минавайки през това място, всеки може да усети тази любов и хармония.

Призоваваме всеки да се включи с дарение към храма, посветен на един от най-обичаните светии, почитан от християни и мюсюлмани.

Църква “Св. Георги” – Златоград

Банка ДСК IBAN: BG26STSA93000000473855

BIC: STSABGSF

Да познаем радостта от това да бъдем съпричастни, всеки според възможностите си и от сърце, защото “Даването е по-блажено от вземането“ (Деяния 20:35)!