БизнесРегиона

Възможности за европейско финансиране

Днес екипът на ОИЦ-Смолян представи възможностите за европейско финансиране през тази година по програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление в периода 2021 – 2027 г..

На срещата присъства и зам.-кметът на Община Смолян г-н Марин Захариев, който приветства присъстващите и им благодари за тяхната ангажираност в популяризирането на тази важна за обществеността информация.

Той призова всички заинтересовани страни да бъдат активни и с подкрепата на експертите от ОИЦ-Смолян да получат информацията, която им е необходима.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще финансира проектни предложения по пет процедури. Чрез „Внедряване на иновации в предприятията“ и „Разработване на иновации в предприятията“ ще се инвестират 420 млн. лв. в предприятията за разработването и внедряването на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Над 117 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване на производствения капацитет на семейните фирми и дружествата от творческите индустрии и занаятите.

По Програма „Развитие на човешките ресурси“ бизнесът ще може да адаптира работната среда спрямо новите предизвикателства в икономиката, както и да повиши професионалната квалификация, дигиталните и бизнес умения на персонала си. Ще продължи подкрепата на лицата с увреждания чрез осигуряване на заетост и обучения.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ предвижда насърчаване на социалната икономика на местно и национално ниво. Чрез Агенцията по заетостта безработни и неактивни лица ще подобрят дигиталните си умения, а наетите на трудов договор служители ще могат да повишат професионалната си квалификация и умения.

По Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ предприятията ще са допустими кандидати по ваучерна схема за сътрудничество с научните организации при въвеждането на иновативни решения.

По  Програма „Развитие на регионите“ са отделени 1,3 млрд. лв. за интегрираното градско развитие на 40 градски общини, сред които община Смолян. По конкретната процедура са включени широк кръг заинтересовани страни, вкл. държавни органи, общински и областни администрации, НПО и др., като приоритет ще се дава на партньорствата.

С подкрепата на Програма „Техническа помощ“ 27-те областни информационни центъра в България ще продължат да предоставят експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства.

Програмата за храни и основно материално подпомагане ще предостави над 13 млн. лв. за индивидуални пакети с хранителни продукти, продукти за хигиенни нужди на нуждаещи се лица и пакети за новородени деца от бедни и рискови семейства.

Екипът на ОИЦ-Смолян остава на разположение на всички граждани и заинтересовани страни за  предоставяне на актуална и изчерпателна информация по тези и други процедури, съфинансирани със средства от ЕС.

За контакти:

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: [email protected]

 

error: Защитено Съдържание!