Виадукт към ГКПП „Елидже“ ще прави „Грома Холд“, „ИСА 2000“ е отстранена

„Грома Холд“ (със старо наименование „Ахромах“, която изгради част от пътищата между Смолян и Стойките през Пампорово и Превала – б. а.) печели поръчката за инженеринг – проектиране и строителство на виадукт до Рудозем. Това е мостово съоръжение над река Чепинска, част обходния път на Рудозем към бъдещия ГКПП „Елидже“, с дължина 200 метра. Офертата на дружеството е за 2 614 000 лева без ДДС (3 136 800 лв. с ДДС).

Другият кандидат както за тази позиция, така и за първата, беше фирма „ИСА 2000“ на смолянския бизнесмен Юлиян Инджов. Тя обаче е отстранена още на първия етап от процедурата, защото според протокола ценовите й оферти са били подадени в незапечатани пликове. Такъв тип нарушение е достатъчно сериозно основание за отстраняване на кандидата по закон.

Така „Грома Холд“ остана сама до финала на процедурата и е определена с решение на комисията за изпълнител на обекта.

Първата обособена позиция – строително-монтажни работи на обходния път на гр. Рудозем, с обща дължина 2,41 км, не е финализирана.

Претенденти за нея, след отстраняването на „ИСА 2000“, остават две обединения и една фирма: ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ 2020“ (с участници „Галчев Инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД, които изпълняват в момента пътя Средногорци – Рудозем); ДЗЗД „ПСИ път II-86“ (с участници: „ПС Инженеринг“ ЕООД, „Пътища и мостове“ ЕООД и „Друм Консулт“ ЕООД); фирма „Европейски пътища“ АД.