„ВиК“ в Смолян спечели дело за санкция от 2,5 млн. лв. по водния проект

С окончателно решение на Върховния административен съд „ВиК“ ЕООД в Смолян спаси 2,5 млн. лева за водния си проект. В такъв размер бе корекцията, наложена на дружеството от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда“.   

Във ВАС е атакуван актът на Административния съд в Смолян. С него е отменено решение от 13.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган да наложи на „ВиК“ финансова корекция в размер на 10% от разходите, допустими за финансиране по европейската програма.

Визира се обществената поръчка по договорните условия на Червен Фидик с избран за изпълнител консорциумът „Пашмакли“, чийто договор е на стойност 22 500 741 лв. без ДДС. Участници в него са фирмите „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД.

За тази част от втория воден цикъл на областния град има инвестиционен проект във фаза „работен проект“.  По нея е планирано изграждане на 2,7 км. нова водопроводна мрежа и 8,5 км. нова канализация. На реконструкция пък подлежат 5.5 км. водопровод и 9 км. канализация.

Според Управляващия орган са нарушени правила на ЗОП на преклузивен срок за упражняване на правото на еднократно изменение в условията на поръчката и нарочен ред за оповестяването му, както и за удължаване на срока за подаване на оферти при съществено изменение на условията.

Както Административния съд в Смолян, така и ВАС отхвърлят твърденията за извършени нарушения на закона. Така се отменя окончателно и неправомерно наложената корекция от 2,5 млн. лева на дружеството.