Ясно е кой печели подходите към ГКПП „Елидже“, но договори няма  

Вече е ясно кой ще прави остатъка от пътя Средногорци-Рудозем, обход на Рудозем и виадукт на река Чепинска, които се явяват подходи към бъдещия ГКПП Рудозем – Ксанти. Договори за тях обаче Агенция „Пътна инфраструктура“ още не подписва с изпълнителите. А изграждането на самия граничен контролно-пропускателен пункт е пред финал. Очаква се да е завършен до не повече от два месеца. 

Обектът е разделен на две обособени позиции.  Първата е за обходния път с обща дължина 2,4 километра. На първо място е класиран консорциум „Път Средногорци – Рудозем ГФ 2020“, състоящо се от фирмите „Галчев Инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД.

Офертата на обединението е за 6 564 898 лв. без ДДС (7,87 млн. лв. с ДДС). Решението за избор на изпълнител е от 2-ри февруари и не е обжалвано в КЗК, а срокът е изтекъл.

Фирма „ИСА 2000“ на смолянския бизнесмен Юлиян Инджов е кандидатствала за двете позиции, но е отстранена от участие, тъй като пликовете с ценови й оферти се били разпечатани. Такъв тип нарушение е достатъчно сериозно основание за отстраняване.

Отстранен е и консорциумът „ПСИ Път ІІ – 86“ между фирмите „ПС Инженеринг“ ЕООД, „Пътища и мостове“ ЕООД и „Друм Консулт“ ЕООД. Причина за това е несъответстващи на действащото законодателство минимални гаранционни срокове на предстоящите за изграждане обекти. Фирмата „Европейски пътища“ АД пък е отстранена заради липса на предложения как да се изпълнят конкретни дейности като етапи от работата. 

За втората позиция – изработване на технически проект и строителство на виадукт при км 134+380, оферти са подали само „ИСА 2000“ и „Грома Холд“ ЕООД.

Това е мостово съоръжение над река Чепинска, част обходния път на Рудозем към бъдещия ГКПП „Елидже“, с дължина 200 метра. До финала на процедурата стига само „Грома Холд“ с оферта за 2 614 000 лева без ДДС (3 136 800 лв. с ДДС).

Решението, с което дружеството е определено за изпълнител, е още от юни месец миналата годи. Необяснимо обаче е защо и до днес дори по тази позиция АПИ не е сключила договора.

„Грома Холд“ е с предишно наименование „Ахромах“. Тя изгради част от пътищата между Смолян и Стойките през Пампорово и Превала.