Ясно е кой ще обновява ЦСМП в Смолян и филиалите в Чепеларе, Доспат и Девин

Ясно е кой ще ремонтира Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Смолян и филиалите му в Чепеларе, Доспат и Девин.

Процедурата е прекратена за филиалите на спешната помощ в Мадан, Баните, Златоград, Неделино и Рудозем, тъй като подадените оферти не са отговаряли на изискванията на здравното министерство.

За ЦСМП в Смолян, за който предстои преустройство и пристрояване, изпълнител е фирмата „Графена Груп“ ЕООД – Хасково, с оферта на стойност 330 948 лв. с ДДС. Договорът е вече подписан от министър Костадин Ангелов.

Филиалите в Чепеларе, Доспат и Девин ще са ангажимент на фирмата „Феникс ИК“ ЕООД – Благоевград, чиято оферта е за 1 243 888 лв. с ДДС. Дейностите се финансират по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ към Оперативна програма „Региони в растеж“.

Филиалът за спешна медицинска помощ в Чепеларе ще се преустройва и пристроява. За ФСМП в Доспат се предвижда строителство на нова сграда със стоманобетонна конструкция. Нова сграда ще се строи и за филиала в Девин.  

Справка в Камарата на строителите сочи, че фирмата „Феникс ИК“ е вписана със съвсем скромен опит в строителството и пет човека персонал. Досега е изпълнила само довършителни строителни работи по две къщи, възложени й от физически лица.

Според данните от Агенцията за обществени поръчки тя има действащ договор с Министерството на здравеопазването на стойност 1 269 853 лв. с ДДС за изграждане на центрове за деца с увреждания в Благоевград и Видин, както и център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в Кюстендил, който не е приключил.