Бизнес

ЮЦДП в Смолян парафира 60 милиона за горски пътища

Рамково споразумение на стойност 60 млн. лева без ДДС подписа Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян. То е за проектиране, строителство и авторски надзор на горски пътища. Действието му е с 4-годишен срок.

За изпълнител след провеждане на публична процедура е избран консорциум „Пътстрой Ресурс“. Участници в него са седем фирми – „Люник“ ЕООД с 63,33% участие, „Фликс Инвест“ ЕООД и „Сатпро“ ООД с по 12,09%, „Пъттранс“ ООД  с 8,05%, „Екип-МГ“ ООД  с 2,22%. „Велимира Груп“ ЕООД  и „Виа-план“ ЕООД с по 1,11%.

Финансирането е от фонд „Инвестиции в горите“ на ЮЦДП.

Това е най-мащабната обществена поръчка в Смолянска област в последните няколко години след проекта на „ВиК“ за около 90 млн. лева. При възлагането обаче водният проект бе разделен на седем поръчки и нито една не се доближава до крупната сума от 60 млн. лева.

На второ място бе класирано обединение „ГП 2022“ с водещ партньор „Копекс и Ко“ ООД и съдружници „ЕС Ви Ди Груп“ АД, „БГ Ленд Ко“ АД и „Инфраструктурно строителство“ АД.

Трети е класиран консорциум „Форест Груп“ с водещ партньор „Джи Пи Груп“ АД и съдружници „Променергомонтаж“ АД и „Пътпроект“  ЕООД. Всички останали 9 кандидати бяха отстранени, не са отворени и ценовите им оферти.

Част от горския път между Мугла и Тешел, изграден от фирма „ИСА 2000“ ЕООД на смолянския бизнесмен Юлиян Инджов. по предишното рамково споразумение. Сега консорциумът с водещ партньор „ИСА 2000“ е сред отстранените.
error: Защитено Съдържание!