Златоград купува мамограф и апаратура за телемедицина  

Обществена поръчка за доставка на мамограф и апаратура за телемедицина обяви община Златоград. Тя е на обща стойност почти 132 хиляди лева без ДДС.

Заедно с мамографската уредба спечелилият изпълнител ще изработи проект за помещението, където да бъде разположена, монтаж и предварително изпитване на апаратурата по норми на производителя. Той трябва да изготви също документите за издаване на лицензия от Агенцията за ядрена защита и да обучи персонала за работа с нея.

Отделно от това е поръчана доставка на медицинско оборудване, което измерва кръвно налягане, пулс, температура, регулярност на пулса, скорост на дишане SPO2, 1-клетъчна ЕКГ, глюкомери и др.

Предназначението на това оборудване е за жителите на община Златоград, медицински центрове и медицински персонал като част от системата, т.нар. „телемедицина”.

Финансирането на апаратурата и оборудването е осигурено с проект „e-Social Health Care” с акроним „e-SOHECA” по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България.

Припомняме, че преди дни клиничната лаборатория в общинската болница „Проф. д-р Асен Шопов“ в Златоград получи нов Кръвно-газов анализатор EASYBLOODGAS, чиято стойност с ДДС е 7140 лева.

Апаратурата е дарение от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД, представлявано от Стефан Славчев Башев.

Кръвно-газовият анализатор вече е въведен в експлоатация. Според началника на клиничната лаборатория д-р Асен Емилов апаратът извършва директно измерване на pH (активност на водородните йони), PO2 (парциално налягане на кислорода) , PCO2 (парциално налягане на въглероден диоксид) и още 11 изследвани параметри с кратки срокове за получаването им.

Изследванията на пациентите могат да се извършват по договор с НЗОК и здравно осигурителни фондове или да се заплащат.

Facebook Comments