Вижте кои са сътрудниците на бившата ДС и дали сте проверявани

 

Списък на проверените от Комисията по досиетата лица за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служи на Българската народна армия публикува Министерският съвет. Данните са взети от сайта на Комисията по досиетата. Разликата обаче тук е, че може да се проверява по ключова дума – собствено или бащино име, фамилия, град, село и др.

Ако искате да направите справка дали от Комисията по досиетата са проверявали името ви или името на ваш познат или въобще човек, от миналото на който сте заинтересован, проверете на портала за отворени данни на Република България (opendata.government.bg)

За да не прибързвате с изводите обаче, когато „изскочи“ името, което сте задали, внимателно погледнете какво пише в началото на таблицата – тоест дали е установено сътрудничество или не, дали са налични документи, които доказват сътрудничество, или не. Защото проверените са десетки хиляди, сътрудниците също не са малко, но все пак далеч не всички проверявани са имали съпричастност към бившата Държавна сигурност.

Редовни проверки се правят на всички кандидати за народни представители, евродепутати, кметове, общински съветници. Освен това – на ръководни кадри в министерства и държавни ведомства, академии, банки, застрахователни дружества, журналисти, съдии, прокурори, висши духовници, ръководства на висши учебни заведения, лечебни заведения, съсловни организации и др.

Списъкът съдържа проверените до момента от независимия държавен орган 134 003 български граждани, в качеството им лица, заемали или заемащи различни ръководни държавни или обществени длъжности, съгласно Закона за досиетата.

Инициативата за публикуването им в Портал за отворени данни на Република България е на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация Румяна Бъчварова и е постигната в резултат от дейността на няколко държавни институции, свързани с публичната администрация и информационните технологии.

В портала към момента може да видите общо 43 държавни институции, които поддържат публични регистри или публични списъци, макар за някои от тези държавни институции не са качени още данни. Общият брой на набора (регистрите или списъците) данни са 130. Има опция при наше желание да се публикуват и други данни, които се съхраняват в масивите на дадено ведомство.

(П. С. Авторът на този материал е проверяван в качеството му на журналист в печатна медия. Не е установена принадлежност към бившата Държавна сигурност)

Screenshot

Facebook Comments

Вашият коментар