Водният цикъл на Златоград не попада в стандарт за финансиране от ЕС

Златоград има проект за пълен воден цикъл с одобрена документация, но е оставен без финансиране, защото не попада в стандартите на ЕС като агломерация, заяви кметът Мирослав Янчев пред Общинския съвет.  Той уточни, че в такъв случай ще се съвместява финансирането на водопроводи и канализация от други източници – държавен бюджет чрез МРРБ или от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Добави, че водят преговори с директора на „ВиК“ в Смолян да се подмени част или целият напорен водопровод на Златоград, тъй като по него има тежки и чести аварии.

Представителят на „ВиК“ ЕООД Велин Кетипов информира, че от началото на годината са отстранени 37 аварии на водопроводната мрежа в Златоград и 6 аварии на канализационната. Близо 12 от тях са по довеждащия водопровод на помпена станция „Пресека“.

„Тези аварии са много тежки, предвид труднодостъпния терен и понякога се налага по 10 часа за отстраняване на аварията“, допълни Кетипов. През първото тримесечие на годината е бил ремонтиран водоем 200 кубика в Старцево, на който е направена е хидроизолация. Подменен е водопроводът до ул. „Граничар” с дължина 180 м. Укрепени са шахтови кладенци в района на помпена станция „Пресека“. Съвместно с общината е изграден нов водопровод 250 метра на ул. „Клокотница”, за който материалите са от местната управа, а работата – от „ВиК“ .

На въпроса за възстановяването на асфалтовата настилка или тротоарите след разкопаване за ремонти Кетипов отговори, че проблемът възниква само през зимния период, когато асфалтовите бази не работят. В останалото време викат асфалтова бригада от Смолян. Той съобщи, че до няколко месеца в сайта на „ВиК“ ще бъде публикуван план за работата на дружеството в района на Златоград, като гражданите ще бъдат уведомявани 14 дни преди ремонтите.

Facebook Comments

Вашият коментар