Утре отварят ценовите оферти за ремонт на пътя Средногорци – Рудозем

Утре ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите за реконструкцията на 7 км от второкласния държавен път Средногорци – Рудозем, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Индикативната стойност на проекта е 8,9 млн. лв. без ДДС. Той е по програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. По пътната отсечка ще преминава трафикът от бъдещия контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Еледже“.

Ще се реконструира отсечката от края на село Средногорци до град Рудозем. Предвиден е ремонт на 7 моста, изграждането на 10 подпорни стени, усилване на носимоспособността на настилката, подобряване на отводняването и др. Проектната скорост е 60 км/час. Ремонтираният участък ще бъде с нови мантинели, хоризонтална и вертикална маркировка. Срокът за изпълнение на строителните работи е 16 месеца.

Оферти са подали следните участници: консорциум „Рудозем ГФ 2016“ – София, с партньори „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД; „ИСА 2000“ ЕООД – София; „Пътища Пловдив“ АД; „Пътстройинженеринг“ АД – с. Груево; „Трейс Груп Холд“ АД – София.

Текст към снимката: Това е част от обходния път на гр. Рудозем, който трябва да се изгради по този проект. 

Facebook Comments