1 000 000 лв. за ангиограф са в сметките на МБАЛ – Смолян

Парите за закупуване и доставка на ангиографа, нужен за създаване на инвазивна лаборатория в МБАЛ – Смолян, в размер на 1 000 000 лева са по сметка на болницата, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. Те са преведени по средата на ноември месец като капиталови разходи и срокът за усвояването им е 18 месеца. Абсолютно всичко от страна на здравното министерство е изпълнено и процедурата ще се проведе успешно, заявиха още от пресцентъра.

„В момента сме в процес на подготовка на обществената поръчка за доставка на ангиографа и ще я обявим през януари месец“, съобщи изпълнителният директор на областната болница д-р Марин Даракчиев. Той уточни, че консултант при съставянето на спецификациите на апаратурата за инвазивно лечение е доц. Иво Петров.. Доц. Иво Петров е светило в кардиологията на България, той е национален консултант по тази специалност. Ръководи клиниката по кардиология и ангиология в „Сити Клиник“ – София. 

„Парите са по сметките ни от месец и половина. Наша задача сега е съвместно с доц. Петров да подготвим доставката на ангиограф, подходящ и за периферни съдове, тоест апаратурата да бъде с широк спектър и да създава условия за развитие на медицината в нашата болница. Доц. Петров е лично ангажиран с проекта за инвазивна кардиология на болницата в Смолян. Ако изчисленията покажат, че отпуснатата ни от МЗ сума не е достатъчна, сме готови да допълним и наши средства, но за нас е важно апаратът да предоставя максимални възможности за съдово интервенционално лечение“, допълни д-р Даракчиев. 

Той добави, че помещението за инвазивна лаборатория ще бъде на петия етаж , където е и кардиологичното отделение. За него в момента се подготвя архитектурен проект на базата на досега съществуващата идейна разработка. Помещението ще се изгради със средства на самата болница.  Обществената поръчка за строително-монтажни работи ще бъде обявена месец-два след процедурата за ангиографа.

Д-р Даракчиев е убеден, че ще изпълнят двете процедури в рамките на предстоящата година и до края на 2017-та в областната ни болница ще има инвазивна лаборатория.

Средствата за ангиограф на смолянската болница бяха одобрени от Министерския съвет през октомври месец 2017 г. Те са част от 7 млнл. лв. допълнителни целеви средства за няколко областни болници. Вносител на предложението бе здравният министър д-р Петър Москов. 

В мотивите си пред Министерския съвет тогава той изтъкна, че районът на Смолян има най-остра нужда от изграждане на структура за инвазивна кардиология. Високопланинският терен и отдалечеността на града от по-големите и специализирани болници е една от основните причини инвазивният център да залегне и в областната здравна карта, за да се даде възможност за равнопоставен достъп на хората, страдащи от сърдечно-съдови и мозъчни заболявания, които са водещи по смъртност в региона.

В началото на същия месеца кметът на Смолян Николай Мелемов, в качеството му на председател на Асоциацията на родопските общини, изпрати до министъра на здравеопазването писмо, с което му напомня за поетия от него през февруари месец ангажимент до края на тази година в областната бол
ница да се изгради инвазивна лаборатория. Той бе подчертал, че тя е необходима за съвременно лечение на инфаркт на миокарда – медицинска услуга, от която в Смолянска област са лишени над 99% от страдащите.

Facebook Comments