Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

12 млн. лв. са раздадени на социално слаби от областта

12 059 296 в. е общият размер на изплатените помощи и добавки за миналата година по отделните нормативни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ в област Смолян, съобщи Петя Пампорова – шеф на регионалната структура.

За покриване част от разходите в началото на учебната година са подпомогнати 604 семейства за 618 първокласници, а изплатените средства са в размер на 154 500 лв. Отказани са 14 заявления, като основната причина е, че средномесечният доход на семейството е по-висок от нормативно определения.

2 094 637 лв. са изплатените целеви помощи за отопление с твърдо гориво и електроенергия през тази зима. Помощта е оказана на 5 749 са социално слаби хора. Отказ обаче е даден за 1 451 заявления, като в 80% от случаите средномесечният доход надвишава определения диференциран минимален доход за отопление.

Има и случаи, в които е установено регистрация на едноличен търговец, наличие на собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи, липса на регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ на лица в трудоспособна възраст, прехвърляне на имущество чрез покупко-продажба или дарение през предходните 5 години и сделката надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход и др.

Констатирани са 4 случая на недобросъвестно получена помощ – 1 в община Баните (недекларирани субсидии от ДФ „Земеделие“, и 3 в община в община Чепеларе за декларирани неверни данни.

В сравнение с енергийната кампания за предходния отоплителен сезон, броят на подпомаганите лица и семейства е намалял с 552 броя (отпуснатите помощи са 6 301).

През 2017 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили 155 заявления за отпускане на еднократна помощ във връзка с настъпили инцидентни нужди от здравословен, комунално-битов, образователен и др. характер.

В 101 от случаите са отпуснати еднократни помощи  на обща стойност 26 145 лв.: в 80% от случаите помощите са отпуснати при инцидентно възникнал здравословен проблем – оперативно лечение на висока стойност, закупуване на лекарствени средства, транспортни разходи на лица с трайни увреждания и др., при които е доказан нисък месечен доход или липса на такъв.

В 18 от случаите е отпусната еднократна помощ за комунално-битови проблеми и най-вече за осигуряване на отопление за зимния сезон на лица, които с много малко не са попаднали в обхвата на подпомаганите с целева помощ за отопление, а е доказано, че не могат сами да си осигурят такова. В 4 от случаите са отпуснати помощи за възникнал пожар.

За 54 случая е установено, че няма инцидентно възникнала потребност или не са изчерпани възможностите за самоиздръжка или издръжка от страна на разширения семеен кръг.

Facebook Comments