20 млн. лв. вложени в образованието на Смолян, разкриват нови паралелки по заявки на бизнеса

За инвестиции от 20 млн. лева в образователната сфера и разкриване на нови паралелки по заявки на бизнеса съобщиха при създаването на областния държавен план прием за учебната 2021/2022 година в Смолян.  

Две нови специалности се откриват в ПГЕ „А. С. Попов“ – Девин.  „Автоматизирани системи“ е по заявка на „Девин“ ЕАД, а „Изпълнител на термални процедури“ (дуална форма) – на  Спа хотел „Орфей“.

В смолянската професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ откриват паралелка „Електрообзавеждане на производството“ (дуална форма) по искане на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Автотранспортна техника“ – за „Искилиев“ ООД и „НИК Стил“ ООД.

Професионалната гимназия в Мадан открива паралелка „Минна електромеханика“ по заявка от „Горубсо“, а в Чепеларе от есента стартират професията „Мехатроника“ заради нуждите на „Амер Спортс България“ ЕООД.

За учебната 2020/2021 година план приемът е изпълнен на 100%, при реализирани 37 от 37 заложени паралелки, съобщиха от областната администрация по време на заседанието на Областната комисия по заетост.

„В предложението за държавен план прием са взети под внимание както интересите на учениците и родителите, така и нуждите от кадри за бизнеса. При 827 завършващи седмокласници, заложените за следващата учебна година паралелки са 40, от които 21 професионални и 19 профилирани“, допълват от там.

„През последните четири години в системата на образованието в област Смолян допълнителната инвестиция като финансов ресурс е 20 млн. лв. Тези средства са вложени в подобряване на материално-техническата база и изграждане на т.н. STEM-центрове, които водят до повишаване интереса на учениците към професиите. Смятам, че това, което постигнахме съвместно през последните години, е много, но има какво още да си пожелаем, за да може професионалното образование все повече да се развива ползотворно и да отговаря на потребностите на пазара на труда“, заяви началникът на РУО в Смолян Мария Семерджиева.

По думите й по никакъв начин не се омаловажават профилираните гимназии, които както и професионалните, имат важно място в образователната система на област Смолян.

Зам.-областният управител Адриан Петров благодари на бизнеса за добрия диалог и за нарасналата им ангажираност към професионалното образование и подготовката на необходимите им кадри.

„Представителите на частния бизнес разбраха колко е важно да подкрепят образованието, да предоставят възможности за стипендии, както и да осигурят достъп на учениците и родителите до същинския процес на работа в заводите и цеховете. Ще продължаваме да работим в тази посока“, посочи той.

По думите на Петров са предприети и стъпки за развитие на професионалното образование във висшите учебни заведения.

„Търсим възможности в сферата на висшето образование – в университетите на територията на област Смолян, да бъдат разкрити атрактивни специалности, отговарящи на нуждите от кадри в региона, които да надградят професионалното средно образование. Това е един от начините да задържим младите хора тук, осигурявайки им възможност за трудова кариера и развитие по родните места“, подчерта заместник-областният управител.