Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

67 пожара за един месец в Смолянско

67 са пожарите за последния месец в област Смолян – над половината от 125-те регистрирани произшествия. 51 пъти е оказвана техническа помощ, проведени са четири аварийно-спасителни дейности. Получени са три лъжливи сигнала през януари, съобщават от полицията.

17 от възникналите пожари са с нанесени материални загуби. Повредено е имущество на пет домакинства, 500 квадрата жилищна площ, 24 квадрата покривна конструкция. Изгорели са 25 овце и 45 птици. Унищожени са около 6 тона фураж. Повредени са два автомобила. Един от възникналите пожари е отнел човешки живот.

Причините за възникване на произшествията са: небрежност при боравене с открит огън, късо съединение в ел. инсталацията, неизправни и непочистени комини,  неправилно ползване на нагревателни и отоплителни уреди.

През есенно-зимния сезон значително се завишава опасността от възникване на пожари в домовете. Най-често използваните отоплителни уреди са на твърдо гориво (дърва и въглища). В много случаи тяхната пожарна опасност се подценява. Анализът показва, че причина за пожари при експлоатация на печки с твърдо гориво са непочистените комини и изхвърлянето на отпадъците при почистване на печките.

За да не се създават предпоставки за възникване на пожари Регионална дирекция ПБЗН – гр. Смолян, припомня да се спазват следните основни правила:

  1. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди на твърдо гориво! Печките на твърдо гориво трябва да са на разстояние не по-малко от 80 см от горими конструкции и предмети. Печката трябва да е върху негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда. Димоотводните тръби (кюнците) трябва да са стабилно укрепени.
  2. Не се допуска включване на котли на твърдо гориво в жилищни сгради и блокове към съществуващите комини, ако техническите параметри на котела не са съобразени с размерите на комина.
  3. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е защитено с негорими материали.
  4. Комините на сградата трябва да се почистват от налепи и сажди периодично, в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно. Почистването на комините да се извършва само с механични средства.
  5. Не изхвърляйте жарава и пепел от почистването на печките в горими съдове или на места, където има горими материали и отпадъци!
  6. Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други запалими материали.
  7. Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците.
  8. С времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените/прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
  9. Не оставяйте включени и без наблюдение отоплителни уреди с изключение на предвидените за автоматичен режим на работа!

Ако имате близък или съсед, който е трудно подвижен или болен и прекарва по-голямата част от времето си сам е много важно да обезопасите в противопожарно отношение дома или да окажете съдействие за това. Особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112, съветват от полицията.

Facebook Comments