Девин се готви за референдум, но дали е легитимен

Местен референдум подготвя инициативен комитет от Девин не според изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, а според собственото си усмотрение. Това показва анализът на документите, публикувани в секцията „Публичен регистър за провеждане на местен референдум“ в сайта на община Девин.

Два са въпросите, които комитет начело с адв. Живко Чепишев, иска да зададе на местната общност. Първият е: „.Подкрепяте ли да не се изгражда нов водопровод за минерална вода от местността Беденски бани, както и да не се транспортира извън територията на Община Девин?“. А вторият: „Подкрепяте ли пещерата „Дяволско гърло” с.Триград да бъде предоставена от държавата безвъзмездно за стопанисване и ползване на Община Девин?“.

За минералната вода в бланката въпросът е: „Подкрепяте ли изграждането на нов водопровод, който да захранва курорта Пампорово с минерална вода от сондажа „Беденски бани?“. За пещерата пък въпросът е бил формулиран така: „Подкрепяте ли пещерата „Дяволско гърло“ – село Триград да бъде предоставяна на община Девин за стопанисване и ползване?“.

По-сериозният проблем обаче е в темата за „Дяволското гърло“. За нея има решение Пловдивския апелативен съд, че пещерата е публична държавна собственост. Решението е обжалвано от бившия кмет на общината Цветалин Пенков пред Върховния касационен съд през 2013 г. Но ВКС е не е допуснал касационно обжалване на решението и с това е сложен край на правния спор.

Според  чл. 26., ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството.

Тоест, в случая местният инициативен комитет смята да се допитва до общността по въпрос, който не е от компетентността на Общинския съвет в Девин. Имотът е държавен и разпореждането му е от компетентността на Министерския съвет.

Вчера по искане на шестима общински съветника бе свикано извънредно заседание на местния парламент в Девин. Единствена точка в дневния му ред бе вземане на решение за провеждане на местен референдум заедно с насрочените парламентарни избори на 26 март 2017 г. Заседание обаче не се състоя заради липса на кворум. Присъствали са седем от 17 общински съветника.

Кметът на Девин Красимир Даскалов заяви, че искането за свикване на референдум е неоснователно. „По първия въпрос за водата от Беденски бани промениха съдържанието на въпроса, за да може и на двата да се отговори по интуиция с „Да“. Факт е, че досега няма постъпило нито едно официално искане или заявен инвеститорски интерес, не е представен никакъв проект за отвеждане на тази вода към Пампорово. На базата на медийни изказвания на един бизнесмен не може да правим референдуми. Интересно, ако след година или две постъпи някакво ново искане за водата, пак ли ще правим референдум и отново ли ще изхарчим 70-80 000 лева, защото разходите за провеждане на референдум са за сметка на общинския бюджет“, посочи Даскалов.

Към средата на този месец предстои да бъде одобрен проектът за рехабилитация и реконструкция на пътя от Смолян – Широка лъка – Стойките – Девин – Кричим с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“. В този проект не е предвидено изграждане на подземна инфраструктура. Това е възможността за преминаване на тръбата, което значи, че 7 години след приключване на проекта и отчитането му няма право никой да нарушава целостта на пътната настилка. „Това са все аргументи, които правят безсмислен този референдум. Но всичко това е с политическа цел точно преди парламентарните избори. Много ясно прозира политическият момент“, коментира градоначалникът.

В местната управа са постъпили жалби от хора, които заявяват, че искат да оттеглят подписите си, защото са измамени при тяхното полагане. „Например в Лясково са се подписвали за водопровода в селото. Изграждането му ще продължи така или иначе, но на тях им е казано, че се подписват за него. От Гьоврен също има искания за отказ“, каза Даскалов.

По думите му не е спазен и редът за събиране на подписката, защото съгласно закона подписи се събират на точно определени места, съгласувани с кмета на общината. А те сами са си определяли къде и как да ги събират. Даскалов обясни, че представители на инициативния комитет са ходили по домовете на хората. Управител на хотел давал подписката на персонала и те са се подписали от опасения, че ще бъдат уволнени. Горски я разнасяли по домове на хората и те се подписвали, за да не бъдат лишени от дърва за зимата.

„Вторият въпрос е абсурден. Пещерата е държавна собственост с решение на съда, което е влязло в сила. Статутът на обекта не е променен. Този въпрос не е от компетенцията на Общинския съвет. А съгласно закона местен референдум се провежда по въпроси, които са от компетентността на местната власт. И дори да се вземе решение за провеждане на референдум, то следва областният управител да го върне като незаконосъобразно. Ако не го върне, решението ще бъде обжалвано пред съда“, подчерта кметът.

Определението на Върховния касационен съд за пещера „Дяволско гърло“ може да видите на този линк: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/3145A735AB1BD977C2257B34004C9898

Решението на Пловдивския апелативен съд може да видите тук: file:///C:/Users/DELL/Downloads/RG01341_11_040612.html

Facebook Comments