АИКБ: По ключови за икономиката специалности се очаква сериозен недостиг

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди ключовите си приоритети с над 30 от координаторите си за Южна България. Сред тях са подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига на човешките ресурси, план-приема в професионалното и висшето образование, възможностите за подкрепа на Регионалните иновационни центрове, цялостна реформа в енергетиката, заяви Валентина Радева, зам.-изпълнителен директор.

По време на срещата в Стара Загора регионалните координатори на най-представителната работодателска организация дискутираха възможностите за взаимодействие между бизнеса и Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта. Специални гости на събитието бяха заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, директори на дирекции, главни и държавни експерти от изброените министерства.

„През изминалата година АИКБ бе сред основните двигатели на редица мерки, които целят съществено да подобрят икономическата среда в страната ни. Визирам и реформите в професионалното и висше образование и мерките, които стартирахме за преодоляване на недостига на човешки ресурси и още много други инициативи, по които ще продължаваме да работим до тяхното реализиране“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и намаляване на административната тежест за бизнеса. Според АИКБ България трябва да предприеме всички необходими мерки за присъединяване към ERMII, Шенген и ОИСР.

По време на срещата бяха представени възможностите за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез възможностите за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще се способства ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Целта е да бъдат създадени сдружения от минимум три предприятия и поне една научна организация, като по този начин да се създаде нужната синергия между бизнеса и науката.

Особено сериозно внимание беше обърнато на механизма за план-прием в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето образование. Според Асоциацията са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за повишаване на привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите години. Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на част от изучаваното съдържание, възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от съответните специалности. На студентите от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат отпускани стипендии за финансиране на образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен период от време работят в България или за българска компания.

Сред другите мерки за справяне с един от най-наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас ще са ускоряването на реформите в здравеопазването и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с увреждания и временно лишени от свобода.

Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара, както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима енергийна борса.

Координатори на бизнес структурата в област Смолян са: Николай Белчев („Минерал Инженеринг 2013) – Баните;  Осман Неби („Неби стил“ ЕООД) – Борино;  Валентин Коцаков („Орфей хотел“ АД) – Девин; Красимир Ферев (ЕТ) – Доспат;  Асен Бошнаков („ЗММ Златоград“ АД) – Златоград;  Ясен Керменов („Омелия“ ЕООД) – Рудозем; Емилия Георгиева („Емилиян 7773“ ООД) – Мадан;  Емил Костов („Елит 60“ ЕООД) – Неделино; Юлия Рангелова („Хотел Смолян“) – Смолян; Йордан Ламбрев („Амер спортс“ ЕООД“) – Чепеларе.

Facebook Comments