Евродепутатът Владимир Уручев: Предложихме изменения за повече прозрачност в ядрената енергетика на трети държави

Европейският парламент одобри с внушително мнозинство от 569 гласа регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за ЕВАРАТОМ.

Докладчик по предложението от страна на ЕП бе българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Фокусът на този нов инструмент е да повиши нивото на ядрена безопасност и да гарантира използване на ядрената енергия за мирни цели. Целта е насърчаване на ефективни и ефикасни стандарти за ядрена безопасност в трети държави, като се основава на опита от дейностите по ядрена безопасност в рамките на Общността на Евратом. Инструментът ще  гарантира, че предприетите по него действия няма да окажат отрицателно въздействие върху общественото здраве и околната среда.

„Това ще бъде нашият европейски механизъм за насърчаване на ядрената безопасност в световен мащаб, за навременно откриване на пропуски в съществуващите мерки за сигурност, ако има такива, и по този начин за предотвратяване на потенциални ядрени аварии“, заяви Владимир Уручев.

„Приетият доклад цели да повиши прозрачността в процеса на вземане на решения в областта на ядрената енергетика в трети държави“, подчерта българският евродепутат. Той припомни, че прозрачността на властите в трети държави по отношение ядрената безопасност (включително предпазни мерки, дейности по извеждане от експлоатация и управление на отпадъците) не е на достатъчно високо ниво.

„Ето защо предложихме такива изменения, целящи подобряването на прозрачността чрез предоставяне на населението на информация за начина, по който този инструмент ще увеличи тяхната ядрена сигурност, включително и такива, предоставящи на заинтересованите страни възможност да участват в процеса на вземане на решения“, заяви евродепутатът.

Владимир Уручев изрази увереност в практическото приложение на инструмента.

„Убеден съм, че благодарение на приетия днес Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност повече държави извън територията на ЕС, развиващи ядрена енергетика, ще се възползват и потърсят нашата помощ, подкрепа и европейско ноу-хау в тази област“, допълни той.

Facebook Comments