Актуален (към 19.05.2021 г.) график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

улица от до достъп от дата до дата
„Родопи“ участъка срещу ЕР Юг,               посока Райково ограничен достъп 17.05.2021г. 18.06.2021г.
„Околовръстна“ след тунел АРЗ пресечка с „Дълбокото дере“ цялостно затваряне 15.05.2021г. 28.05.2021г.
„Бузлуджа“ при пресичането й с                 ул.“Хан Аспарух““ ограничен достъп 15.05.2021г. 28.05.2021г.
„Въстаническа“ Пресичането й с „Кральо Войвода“ кръгово движение цялостно затваряне 12.04.2021г. 10.06.2021г.
„Коста Аврамиков“ пресичането й с ул.“Славееви гори“ №12 ограничен достъп 29.03.2021г. 28.05.2021г.
„Коста Аврамиков“ кръгово движение Църква „Свети Теодор Стратилат“ цялостно затваряне 25.02.2021г. 28.05.2021г.
„Елин Пелин“ пресичането й с ул.“Д-р Петър Берон“ до края й цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
„Поп Глигорко“ пресичането й с ул“Елин Пелин“ до края й цялостно затваряне 31.03.2021г. 04.06.2021г.
„Майстор Харит Кисьов“ пресичането й с ул.“Евридика“ пресичането й с ул.“Елица“ цялостно затваряне 16.03.2021г. 28.05.2021г.
„Цар Самуил“ пресичането й с ул.“Липа“ до края й цялостно затваряне 15.04.2021г. 28.05.2021г.
„Иглика“ пресичането й с ул.“Червена скала“ до края й цялостно затваряне 11.05.2021г. 28.05.2021г.
„Вела Благоева“ пресичането й с ул.“Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 11.03.2021г. 11.06.2021г.
„Стою Шишков“ сфетофара в кв.Устово до моста за пазара в кв.Устово цялостно затваряне 18.05.2021г. 30.06.2021г.
„Казашка“ пресичането й с ул.“Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 01.04.2021г. 28.05.2021г.
„Тракия“ при пресичането й с „Илия Белковски“ ограничен достъп 21.05.2021г. 25.05.2021г.
„Мико Иванов“ пресичането й с ул.“Гео Милев“ до края й цялостно затваряне 26.02.2021г. 31.05.2021г.
„Оборище“ пресичането й с ул.“Кирил Маджаров“/по стълбите/ до края й цялостно затваряне 15.04.2021г. 15.06.2021г.

При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!