Актуален (към 22.02.2021 г.) график за изпълнение на водния проект в Смолян

Във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК- червена книга, „ВиК“ ЕООД в гр. Смолян съобщава, че предстои цялостно затваряне или въвеждане на ограничен достъп до няколко улици в кварталите Смолян, Райково и Устово.

В следващата таблица е описано конкретно какво предстои за съответните улици от трите квартала:

улицаотдодостъпот датадо дата
„Славееви гори“  пресичането й с ул. „Коста Аврамиков“до края й цялостно затваряне 7.01.2021г.05.03.2021г.
„Надежда“пресичането й с ул.“Миньорска“до края й цялостно затваряне 08.02.2021г.30.04.2021г.
„Грудьо Войвода“пресичането й с ул.“Снежанка“№17цялостно затваряне 08.02.2021г.28.02.2021г.
„Коста Аврамиков“/пресечка без изход посока с.Смилян/от кръговотодо края й цялостно затваряне08.02.2021г.28.02.2021г.
„Възход“№1№8цялостно затваряне 04.01.2021г.19.03.2021г.
„Атанас Шапарданов“след  кръстовището й с ул.“Братан Шукеров“до детска градинаограничен достъп07.01.2021г.28.02.2021г.
„Момчиловска комуна“кръстовището й с ул.“Гео Милев“№3цялостно затваряне 07.01.2021г.28.02.2021г.
„Есаул Пархоменко“кръстовището й с ул.“Оборище“до края й цялостно затваряне 22.01.2021г.09.02.2021г.
„Александър Стамболийски“№12до пресичането й с ул.“Илия Белковски“цялостно затваряне 01.02.2021г.30.04.2021г.
„Мургавец“кръстовището й с ул.“Цар Симеон“до края й цялостно затваряне 25.01.2021г.20.03.2021г.
„Кирил Маджаров“пресичането й с ул.“Стою Шишков“Църква „Света Богородица“цялостно затваряне 08.02.2021г.26.03.2021г.
„Кокиче“пресичането й с ул.“Бузлуджа“до края йцялостно затваряне 01.02.2021г.28.02.2021г.
„Никола Вапцаров“пресичането й с ул.“Пейо Яворов“пресичането й с ул.“Васил Димитров“цялостно затваряне 24.02.2021г.17.03.2021г.
„Бачо Киро“пресичането й с ул.“Чавдар войвода“№7цялостно затваряне 24.02.2021г.17.03.2021г.
„Мико Иванов“пресичането й с ул.“Гео Милев“до края йцялостно затваряне 26.02.2021г.31.05.2021г.
„Незабравка“пресичането й с ул.“Никола Петков“до края й цялостно затваряне 19.02.2021г.28.02.2021г.
„Лиляна Димитрова“пресичането й с ул.“Митко Палаузов“пресичането й с ул.“Шипка“цялостно затваряне 19.02.2021г.28.02.2021г.
„Митко Палаузов“пресичането й с ул.“Лиляна Димитрова“пресичането й с ул.“Соколица“цялостно затваряне 23.02.2021г.28.02.2021г.

 

При следващите етапи от изпълнението на проекта, когато ще е нужно затваряне или ограничаване на достъпа до улици, това ще бъде своевременно обявявано.

Приканваме ви да пътувате внимателно, като се съобразявате с временната сигнализация за организация на движението!

Предварително се извиняваме на всички жители и гости на град Смолян за създаденото неудобство! Надяваме се на вашето разбиране, толерантност и търпение!